Suomen ja Venäjän välisen lentoliikenteen kilpailun esteitä puretaan

Hallitus esittää eduskunnalle Suomen ja Venäjän välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymistä. Muutoksilla on tarkoitus poistaa kilpailun oikeudellisia rajoitteita maiden välisestä lentoliikenteestä.

Sopimusmuutoksen keskeisenä tavoitteena on saada Suomen ja Venäjän välinen lentoliikennesopimus vastaamaan Euroopan unionin lainsäädännön asettamia velvoitteita. Sopimuksella halutaan poistaa maiden välisen lentoliikenteen kilpailun rajoitteita ja saattaa lentoyhtiöiden välinen yhteistyö vastaamaan yleisesti kansainvälisessä lentoliikenteessä sovellettavia käytäntöjä.

Pöytäkirjalla muutetun sopimuksen mukaan Venäjän ja Suomen välistä lentoliikennettä harjoittavan yrityksen ei tarvitsisi olla suomalaisessa omistuksessa. Jatkossa riittäisi, että lentoyhtiö on sijoittunut Suomeen ja sillä on paikallisten määräysten mukaan myönnetyt liikenne- ja lentotoimintaluvat.

Muutettu lentoliikennesopimus voi merkitä taloudellisia säästöjä suomalaisille lentoyhtiöille ja mahdollisesti matkustajille. Aiemmin sopimuksessa on ollut edellytys lentoyhtiöiden välisistä kaupallisista sopimuksista. Tällaiseen kaupalliseen sopimukseen perustuen Finnair on maksanut Aeroflotille vuosittain kymmeniä miljoonia euroja maiden välisistä yhteyksistä ja Siperian ylilentomaksuina.

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen Venäjän kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä 1. maaliskuuta 2012. Muutospöytäkirja allekirjoitettiin Moskovassa syyskuussa 2011, lähes kymmenen vuoden valmistelun jälkeen.