Syöttöliikennettä SAS:lle lentävä Cityjet ajaa alas toimintojaan Suomessa

Cityjet_CRJ_nose(Päivittynyt klo 19.10) Lentoyhtiö Cityjet ajaa alas toimintojaan Helsingissä ja lähes kaksi kolmasosaa yhtiön Helsingin toimipisteen lentäjistä on irtisanottu. Cityjet lentää syöttöliikennettä Bombardier CRJ900 -koneilla mm. SAS:lle.

Cityjet Oy on irlantilaisen Cityjet DAC:n tytäryhtiö, joka operoi Suomesta SAS -lentoyhtiön lentoja alihankintana ja jolla on toimipaikat Helsingissä ja Tukholmassa. Nykyisin Helsinkiin sijoitetut Cityjetin miehistöt lentävät SAS Pohjoismaiden ja Euroopan syöttöliikennettä.

Cityjet tunnetaan myös siitä, että se osti suomalaisen lentoyhtiö Blue 1:n toiminnot vuonna 2015. Toinen suurempi tapaus on vuodelta 2016, kun Cityjet lensi Finnairin lentoja. Tuolloin suomalaisyhtiön lentoja lennettiin ensimmäistä kertaa venäläisvalmisteisella lentokoneella.

YT-menettelyn myötä Cityjet on irtisanonut noin 80 prosenttia Suomen henkilöstöstä, kaksi kolmasosaa lentäjistä ja koko matkustamohenkilökunnan. Helsinkiin jää muutosten jälkeen enää 12-14 lentäjää, mutta ei lainkaan matkustamohenkilökuntaa, joka siis jatkossa lennätettäisiin paikalle muilta Cityjetin asemapaikoilta.

Cityjetillä on nykyisin kaikkiaan yhdeksän asemapaikkaa, joita ovat Dublin, Brysseli, Pariisi, Amsterdam Vilna, Tallinna, Kööpenhamina, Tukholma ja Helsinki, jonka toimintaa ollaan siis ajamassa alas. Edellämainituista Cityjetin liikenteen solmukohdista vain Helsingissä, Tukholmassa ja Kööpenhaminassa on nykyisin voimassa olevat työehtosopimukset.

YT-neuvotteluiden aikana Cityjet Oy on esittänyt tarjoavansa suomalaisille lentäjille korvaavaa työtä Tukholman toimipaikassaan tai konsernin verkostoon kuuluvassa Kööpenhaminassa. 

Cityjet_logo"Lainmukainen kuuden viikon yt-neuvotteluaika on yhtiön puolelta pyritty täyttämään ainoastaan ajan osalta eikä mitään neuvotteluita ole todellisuudessa käyty. Yritimme löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja yhtiön ennen neuvotteluja esittämään vähennystarpeeseen. Tällaisia ratkaisuja olivat muun muassa irtisanomispaketit, osa-aikatyö sekä eläkeratkaisut", kertoo lentäjäyhdistys B1PA:n puheenjohtaja Timo Asikainen Lentoposti.fi:lle.

"Valitettavasti mikään ehdottamamme ei kelvannut yhtiölle, vaan lopputulokseksi tuli yhtiön jo ennen neuvotteluja esittämä ratkaisu. Tästä olemme tietenkin erittäin pahoillamme, sillä lähes koko jäsenistömme oli valmis työskentelemään osa-aikaisesti, jos sillä olisi saatu säästettyä edes osa nyt katoavista työpaikoista”, jatkaa Asiakainen.

Irtisanotuille suomalaislentäjille on siis tarjottu mahdollisuutta työllistyä Tukholmaan tai Kööpenhaminaan, mutta myöhemmin YT-neuvottelujen päätyttyä on käynyt ilmi, ettei tämä olekaan kaikkien kohdalla mahdollista, koska Cityjet on jo palkannut uusia lentäjiä Tukholmaan.

"Yt-neuvotteluiden aikana lentäjille kerrottiin kaikille riittävän työtä edellä mainituilla asemapaikoilla. Neuvotteluiden päätyttyä yhtiön suomalaislentäjille tarjoamia lentäjäpaikkoja muilla asemapaikoilla ei ollutkaan riittävästi täyttämään yhtiön lain mukaisen uudelleensijoitusvelvollisuutensa ja samanaikaisesti yt-neuvottelujen kanssa yhtiö jatkoi lentäjien palkkaamista saman yhtiön toiselle asemapaikalle", avaa Asikainen tilannetta.

“Cityjet vetoaa ainoastaan tuotannollisiin syihin, vaikka keväällä 2020 koneita yövytetään edelleen kolmessa kohteessa Pohjoismaissa eli Kööpenhaminassa, Tukholmassa ja Helsingissä. Lisäksi lentävää henkilökuntaa on jatkossakin yhdeksässä toimipisteessä. Niistä esimerkiksi Dublinissa ei ole lainkaan tuotantoa vaan sieltä henkilökunta lennätetään muualle”, päättää Asikainen.

B1PA:n mukaan Cityjet ei enää pysty tarjoamaan nykyistä vastaavaa työtä kaikille suomalaislentäjillensä. Avoinna olevista paikoista ei ole annettu lain mukaan vaadittavia tietoja, mutta siitä huolimatta lentäjien tulee ilmoittaa päätöksensä tulevasta työtehtävästä ja asemapaikasta 15.12. mennessä.  

Cityjet Oy:n  suomalaislentäjiä edustava lentäjäyhdistys B1PA ja Suomen Lentäjäliitto FPA vaativatkin työnantajaa täyttämään uudelleensijoitusvelvollisuutensa lain edellyttämin tavoin, sekä järjestämään riittävää ja luotettavaa tietoa avoinna olevista tehtävistä.

B1PA:n (Blue1 Pilots’ Association ry) jäseninä on 32 suomalaislentäjää, joista suuri osa on entisiä Blue1:n lentäjiä. Heillä on merkittävä noin 20 vuoden lentokokemus ja lentotunteja on keskimäärin reilut 12 000. Suuri osa jäsenistöstä on kapteeneita. Kaikkiaan Cityjetillä on Helsingin liikenteen solmukohdassa noin 40 lentäjää.

"Cityjet Oy:n tapa neuvotella on ollut epäonnistunutta. Aitoa yhteistoimintaa on haitannut, että neuvotteluiden lopputulema vaikuttaa olleen päätetty konsernitasolla etukäteen. Lentäjien luottamusta yhtiöön heikentää myös vakavasti se, että lupauksia ei pidetä", toteaa Suomen Lentäjäliitto FPA tiedotteessaan.

Lentäjäliitto kritisoi työnantajan toimia myös työpaikan vaihtamispakolla toiseen maahan, etenkin perheellisille, on suuri muutos ja vaatii harkintaa. Turvallisuuskriittisessä tehtävässä työskenteleville lentäjille tulee taata työrauha ja mahdollisuus harkita päätöstään työsuhteen jatkosta. Lentäjien työpäivät ovat useasti 10-12  tunnin mittaisia, sisältäen aikaisia aamuja ja yötyötä. Työtä ei tule häiritä ylimääräisellä paineella.

Päivitys 26.11. kello 19.10: Lisätty B1PA:n puheenjohtaja Timo Asikaisen haastattelu ja täsmennetty tilannetta irtisanomisten osalta sekä lisätty maininta Cityjetin tekemästä Finnairin lentojen operoinnista.