Talviset ja hankalat sääolosuhteet pudottivat Finnairin täsmällisyyttä tammikuussa

Finnairin A321ER-kone.Finnairin kapasiteetin kasvu oli tammikuun 2019 tilastoissa nopeinta Euroopassa ja Pohjois-Amerikan reiteillä kysyntä puolestaan kasvoi tarjontaa nopeammin. Liikennettä haittasivat tammikuun aikana hankalat sääolosuhteet. Lentoja peruttiin useina päiviä sääolosuhteisiin vedoten. Sen sijaan joulukuussa 2018 alkaneen osaomistusyhtiö Norran työtaistelutoimien ei kerrota vaikuttaneen lentoliikenteeseen.

Finnair kuljetti tammikuussa 1 007 800 matkustajaa eli 4,4 % enemmän kuin vuoden 2018 vastaavalla jaksolla. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi tammikuussa 10,0 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 5,7 %, ja matkustajakäyttöaste laski 3,1 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 77,0 %:iin.  

Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvatti joulukuussa 2018 käyttöön otettu uusi A350-lentokone. Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) nousi 7,7 % vertailukaudesta. Lisäkapasiteetti kohdistui uudelle Nanjingin-reitille ja lisävuoroille Osakaan, Hong Kongiin, Phuketiin ja Delhiin. Pohjois-Amerikan kapasiteetti nousi 3,1 %.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 16,9 %. Kasvuun vaikutti kapearunkolaivaston koon kasvu yhdellä Airbus A321-lentokoneella vertailukaudesta, lisäistuimet osassa nykyisiä kapearunkokoneita, keskimäärin pidemmät lentoreitit sekä parempi lentokoneiden käyttöaste.

Lisäkapasiteetti kohdistui pidempiin Etelä-Euroopan reitteihin ja uusiin reitteihin Stuttgartiin, Lissaboniin, Lyoniin ja Minskiin. Kotimaan liikenteenkapasiteetti kasvoi 1,6 % vertailujaksosta, Hankalat talviolosuhteet ja niistä aiheutuneet lentojen perumiset vaikuttivat etenkin kotimaan ja Euroopan liikenteeseen, mikä näkyy näiden liikennealueiden luvuissa.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat koko liikenteessä tarjonnan kasvua hitaammin, mikä näkyi matkustajakäyttöasteissa. Myydyt henkilökilometrit nousivat 3,9 % Aasian-liikenteessä, 11,1% Euroopan-liikenteessä, 3,6 % Pohjois-Amerikan liikenteessä ja laskivat kotimaan liikenteessä 4,3 %. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 83,8 %, Euroopan-liikenteen 70,0 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 79,9 % ja kotimaan liikenteen 56,6 %.

Matkustajamäärät nousivat Aasian-liikenteessä 4,4 %, Pohjois-Amerikan -liikenteessä 4,5 % ja Euroopan-liikenteessä 8,0 %, mutta ne laskivat kotimaan liikenteessä 4,3 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat tammikuussa 15,2 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 25,9 % pääasiassa Japanin ja Länsi-Euroopan hyvän rahtimarkkinakehityksen ansiosta. Finnairin mukaan suotuisa kehitys oli nähtävissä myös pohjoismaisella markkinalla.

Hankalat sää- ja talviolosuhteet Finnairin kotikentällä Helsinki-Vantalla sekä Euroopassa vaikuttivat täsmällisyyteen. Finnairin lennoista 64,7 % (69,4%) saapui tammikuussa aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet tammikuu 2019

 

  Tammikuu   muutos %  vuoden 2019 alusta  muutos % 
Koko liikenne yhteensä         
Matkustajat 1000  1 007,8  4,4  1 007,8  4,4 
Tarjotut henkilökilometrit milj, (ASK) 3 604,0  10,0  3 604,0  10,0 
Myydyt henkilökilometrit milj, (RPK) 2 774,9  5,7  2 774,9  5,7 
Matkustajakäyttöaste %  77,0  -3,1p  77,0  -3,1p 
Rahti ja posti tn  11 985,7  27,5  11 985,7  27,5 
Tarjotut tonnikilometrit   534,1  9,1  534,1  9,1 
Myydyt tonnikilometrit  324,4  9,6  324,4  9,6 
         

Aasian reittiliikenne 
       
Matkustajat 1000  204,9  4,4  204,9  4,4 
Tarjotut henkilökilometrit milj,  1 847,3  7,7  1 847,3  7,7 
Myydyt henkilökilometrit milj,  1 547,1  3,9  1 547,1  3,9 
Matkustajakäyttöaste %  83,8  -3,1p  83,8  -3,1p 
         

Euroopan reittiliikenne 
       
Matkustajat 1000  564,6  8,0  564,6  8,0 
Tarjotut henkilökilometrit milj,  1 276,7  16,9  1 276,7  16,9 
Myydyt henkilökilometrit milj,  893,8  11,1  893,8  11,1 
Matkustajakäyttöaste %  70,0  -3,6p  70,0  -3,6p 
         

Pohjois-Amerikan reittiliikenne 
       
Matkustajat 1000  27,5  4,5  27,5  4,5 
Tarjotut henkilökilometrit milj,  267,2  3,1  267,2  3,1 
Myydyt henkilökilometrit milj,  213,6  3,6  213,6  3,6 
Matkustajakäyttöaste %  79,9  0,4p  79,9  0,4p 
         

Kotimaan reittiliikenne 
       
Matkustajat 1000  210,8  -4,3  210,8  -4,3 
Tarjotut henkilökilometrit milj,  212,8  1,6  212,8  1,6 
Myydyt henkilökilometrit milj,  120,4  -4,3  120,4  -4,3 
Matkustajakäyttöaste %  56,6  -3,5p  56,6  -3,5p 
         

Rahtiliikenne 
       
- Euroopan rahtiliikenne tn 2 340,0  139,2  2 340,0  139,2 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 651,0  34,3  651,0  34,3 
- Asian rahtiliikenne tn 8 939,2  20,7  8 939,2  20,7 
- Kotimaan rahtiliikenne tn 55,5  37,3  55,5  37,3 
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 11 985,7  34,5  11 985,7  34,5 
Rahtilento tn** 0,0  0,0  0,0  0,0 
Kokonaisrahti- ja posti tn 11 985,7  27,5  11 985,7  27,5 
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 136,5  14,2  136,5  14,2 
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 76,1  24,3  76,1  24,3 
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 136,5  15,2  136,5  15,2 
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 76,1  25,9  76,1  25,9 
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 55,7  4,5p  55,7  4,5p 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 55,2  14,3p  55,2  14,3p 
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 61,8  3,6p  61,8  3,6p 
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 55,7  4,7p  55,7  4,7p 
           

 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 

 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

 

–      Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

 

–      Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

 

–      Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

 

–      Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

 

–      Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

 

–      Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

 

–      Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä