Trafi on antanut päätöksen menettelytavoista tuhkapilven vaikutusalueella

Eurocontrolin CFMU (Central Flow Management Unit) ja VAACin (Volcanic Ash Advisory from London) tämän päivän ennusteiden mukaan tiistaina 24.5. tuhka saavuttaa iltapäivästä Etelä-Ruotsin ja keskiviikkona aamuyöllä Etelä-Suomen.

Lentoturvallisuuden varmistamiseksi Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi antaa 23.5. 2011 kansainvälisen suosituksen mukaisen päätöksen ilmailusta tuhkapilven vaikutusalueella. Päätös on voimassa 6.6.2011 saakka.

Ilmatila jaetaan tuhkan pitoisuuden perusteella kolmeen luokkaan, jotka ovat alhaisen tuhkapitoisuuden alue (Area of Low Contamination), keskisuuren tuhkapitoisuuden alue (Area of Medium Contamination) ja korkean tuhkapitoisuuden alue (Area of High Contamination). Alhaisen tuhkapitoisuuden alue on lähes kokonaan tuhkasta vapaata eli tuhkaa on alle 2 mg kuutiometrissä ilmaa. Keskisuuren pitoisuuden alueella määrä on korkeintaan kaksinkertainen. Jos tuhkaa on vielä enemmän, ilmatila on pitoisuudeltaan korkean tuhkapitoisuuden aluetta.

Lentotoiminnan harjoittaja voi lentää tuhka-alueiden läpi tai yli edellyttäen, että se on turvallista harjoittajan suorittaman riskiarvioinnin perusteella. Arvioon tarvitaan lentokoneen valmistajalta asiaa koskevat tiedot ja ohjeet. Finavia varmistaa, että lennonjohtoselvityksiä ei anneta alueelle, joilla vulkaanisen tuhkan pitoisuus on korkea

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin päätös 23.5.2011