Trafi uudisti ilmailun kielitaitokokeen

trafi_logoLiikenteen turvallisuusvirasto Trafi on ottanut käyttöön uuden ilmailun kielitaitokokeen. Uusien kokeiden suoritusaika on lyhempi kuin aiemmin ja niiden laatimisesta vastasi laaja joukko kielitaitotarkastajia. Vanhasta kokeesta luovutaan lyhyen siirtymäajan jälkeen.

Ilmailun kielitaitokokeen uudistustyö käynnistyi viime vuoden elokuussa työpajatyöskentelyllä, johon osallistui laaja joukko kielitaitotarkastajia. Näin varmistettiin mahdollisimman laaja asiantuntemus lentotoiminnan ja lennonvarmistuksen eri osa-alueilta uutta kielitaitokoetta laadittaessa. Koetta uudistettaessa otettiin huomioon myös ICAOn asettamat vaatimukset kielitaitokokeelle.

Kaksi uutta kielitaitokoeversiota (Trafi15A ja Trafi15B) sisältävä koepaketti otettiin käyttöön 21. syyskuuta 2015, jolloin järjestettiin kielitaitotarkastajien kertauskoulutustilaisuus. Uuden kokeen käyttöönoton myötä vanhojen kielitaitokokeiden (IH08 ja IH09) käyttö päättyy kokonaan lyhyen siirtymäajan jälkeen.

Suurin osa kielitaitotarkastajista on osallistunut kertauskoulutustilaisuuksiin 23. marraskuuta 2015 mennessä. Siirtymäajan päättymisestä tiedotetaan kielitaitotarkastajille erikseen. Siirtymäajan päätyttyä vanha kielitaitokoe julkaistaan ja sitä on mahdollista käyttää harjoittelumateriaalina.

Uudet kielitaitokokeet on laatinut työryhmä, joka koostui paljon kielitaidon arviointeja tehneistä, erityyppistä osaamista omaavista kielitaitotarkastajista. Kokeiden ensiversiot arvioi Trafin seurantaryhmä. Palautteen huomioimisen jälkeen koeversiot validoitiin testiryhmällä ja asetettiin pisterajat.

Kielitaitokokeesta on kaksi versiota, joita kutsutaan lupakirjan luokituksen mukaisesti VFR-kokeeksi ja IFR-kokeeksi. Lennonjohtajat ja lennontiedottajat suorittavat omat kokeet, jotka ovat vain Finavian käytettävissä.

Kielitaitokokeeseen kuuluu kuullunymmärtämiskoe, suullisen kielitaidon koe ja fraseologiakoe. Kuullun ymmärtäminen arvioidaan asteikolla 4, 5 ja 6 ja hylätty. Suullinen kielitaito arvioidaan haastattelussa asteikolla 1–6 erikseen kuudella osa-alueella.

Uusien Trafi15A ja Trafi15B -kielitaitokokeiden suoritusaika on lyhempi kuin aiemmin, ja esimerkiksi luetunymmärtämisosuus jätettiin kokonaan pois. Fraseologia-koeosuuksia lukuun ottamatta koe sopii kaikentaustaisille ja -tasoisille ilmailijoille, ja sitä kehitetään edelleen saadun palautteen perusteella.

Trafi: Kielitaitokokeeseen valmistautuminen