Trafi julkaisi yleisilmailulupakirjojen viranomaiskokeiden kysymyspankin

KILA_1Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi julkaisi yksityislentäjien (PPL(A)) ja kevyiden ilma-alusten (LAPL(A)) lentolupakirjojen viranomaiskokeiden kysymyspankin sekä yleisilmailijan materiaalipankin. Yhdessä ne tarjoavat uusia työkaluja yleisilmailijoille sekä harjoitusta viranomaiskokeisiin ilmailijoiksi haluaville. Varsinaisten kokeiden kysymykset uudistuvat kesäkuussa.

Trafin uusitulla Yleisilmailijalle-sivustolla on julkaistu PPL(A) ja LAPL(A) lentolupakirjojen viranomaiskokeisiin liittyvä kysymyspankki. Pankkiin on koottu toistatuhatta kysymystä, joiden kautta ilmailijoiksi haluavat voivat harjoitella pakollisiin viranomaiskokeisiin.

Aiemmin viranomaiskokeiden kysymykset olivat salaisia, joten uudistus helpottaa muun muassa lentokoulujen työtä.

Kysymyspankki on osa yleisilmailijan koulutusmateriaalipankkia, jonne on viranomaiskoekysymysten lisäksi koottu yleisilmailuun liittyvää koulutusmateriaalia ja ohjeistuksia, kuten esimerkiksi lentosääoppia harrasteilmailijoille ja UPL-opettajan opas. Materiaalipankki on Creative Commons -periaatteella toimiva alusta, jonka materiaalit ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.


Uudet viranomaiskokeet käyttöön kesäkuussa

Malmi_traffic_1Uusi kysymyspankki otetaan käyttöön ilmailun viranomaiskokeissa 13. kesäkuuta 2016. Kysymyspankkia tullaan päivittämään myös jatkossa ja kysymysmäärää kasvatetaan entisestään.

Uuden  kysymyspankin  myötä Trafi tarjoaa myös  LAPL(A) ja PPL(A)  kokeista  ns. koontisivun automaattisesti kaikkiin hylättyihin osakokeisiin. Kaikki kysymykset on yhdistetty  EASA  Part-AMC1  mukaiseen  oppimäärään,  jonka  mukaan koejärjestelmä  koostaa  osaamisesta  yhteenvedon.  Nämä  koontisivut  lähetetään suoraan oppilaan sähköpostiin jokaisesta hylätystä osakokeesta.

Kysymyspankit ovat sekä suomeksi että englanniksi ja kumpikin sisältää yhteensä noin 1200 kysymystä.

Uuden kysyssarjan käännöstyössä ovat olleet mukana BF-Lento Oy, Blue Skies Aviation Oy, Lentokoulu Pirkanmaa Oy, Patria Pilot Training Oy, Salpauslento Oy, Suomen Ilmailuopisto Oy ja Suomen Urheiluilmailuopisto Oy.


Tavoitteena avoimuuden ja yhteistyön lisääminen

KILA_2Sekä kysymyspankki että muu sivulta löytyvä materiaali on tuotettu yhdessä alan toimijoiden kanssa. Taustalla on pyrkimys avoimuuteen sekä yhteistyön lisääminen eri toimijoiden välillä.

”Suomi on harvaanasuttu maa, ja hyvät käytännöt jäävät usein pimentoon”, yleisilmailun koordinointitoiminnosta vastaava erityisasiantuntija Jani Hottola kertoo.

Trafi pyrkii myös tehostamaan sisäistä koordinointiaan yleisilmailuun liittyvissä asioissa. Tavoitteena on niin sanottu yhden luukun periaate, jossa kaikki tarvittava tieto ja ohjeistus löytyisivät samasta paikasta.

”Talossa on paljon tietoa, mutta se ei ole helposti löydettävissä. Koordinointitoiminnan keskiössä on viestintä, ja nettisivut ovat olennainen kanava”, Hottola kuvailee.

Toimenpiteet liittyvät vuoden 2016 alussa perustettuun yleisilmailun koordinointitoimintoon. ”Koordinointitoiminnon yhtenä tarkoituksena on tehostaa yleisilmailuun liittyvää viestintää Trafin, harrastajien ja alan toimijoiden välillä. Tätä varten kokosimme yhteen paikkaan eli  Trafin Yleisilmailijalle-sivustolle kaikki tärkeät tiedot yleisilmailusta ja siihen liittyvistä säädöksistä”, kertoo Hottola.

Trafi: Yleisilmailijalle-sivusto

Trafi: LAPL(A)/PPL(A) Kysymyspankki