Traficom pyysi Malmin lentopaikan pitäjää ryhtymään toimiin kiitotien sulkemiseksi 1.2.2021 alkaen

Malmi_pimenee_1Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on saanut tiedon Helsingin ulosottovirastolta Malmin lentopaikkaan kohdistuvien häätötoimenpiteiden alkamisesta helmikuun 2021 alusta. Ilmailuviranomainen on pyytänyt käynnistämään toimet kiitotien sulkemiseksi. Malmi edelleen toimiva lentokenttä on operaatiomäärältään Suomen toiseksi suurin heti Helsinki-Vantaan jälkeen.

Traficomin mukaan se ei ilmailun turvallisuusviranomaisena voi olla enää varmistunut Helsinki-Malmin lentopaikan pitäjän, Malmin lentokenttäyhdistys ry, mahdollisuuksista toimia täysvaltaisesti kentän ylläpidon ja lentoturvallisuuden osalta häätötoimenpiteiden aikana.

Traficom on pyytänyt Malmin lentokenttäyhdistys ry:tä varautumaan ulosottoviraston toimenpiteisiin ja ryhtymään toimiin kiitotien sulkemiseksi 1.2.2021 alkaen. 

Malmin-lentoasema-ilmasta_5Tilanteen mahdollisesti muuttuessa on sulkeminen mahdollista perua, mutta ilmailuviranomaisen mukaan tässä vaiheessa tulee toimia ennakoivasti häätötoimenpiteiden varalta.

Kiitotien uudelleen avaamisesta, esimerkiksi paikalla olevien lentokoneiden turvallisen pois siirtämisen lentämällä mahdollistamiseksi, on sovittava Helsingin ulosottoviraston ja Malmin Lentokenttäyhdistys ry:n kesken.

Traficom käsittelee lentopaikan pitoluvan perumista koskevaa kysymystä siinä vaiheessa, kun käynnissä oleva maa-alueen hallintaa koskeva sopimusriita on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu.

Malmin-lentoasema-ilmasta_4Kiistan kohteena ole Malmin lentopaikka on edelleen toiminnassa ja se on operaatiomäärältään Suomen toiseksi suurin lentopaikka. Malmin lentoaseman on edelleen myös virallinen lentoliikenteen rajanylityspaikka. 

Helsingissä sijaitseva Malmin lentopaikka on pääkaupunkiseudun ainoa pienkonelentokenttä, jonka tulevaisuus on uhattuna. Eduskunta vaati huhtikuussa 2018 Lex Malmiin liittyvässä lausunnossaan, että “valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä”.

 Kyseinen lausunto on edelleen voimassa ja hallituksella olisi sen mukaan edelleen velvoite toteuttaa ratkaisut Malmin ilmailutoimintojen jatkumiselle hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä.

Kantar TNS Oy eli entinen TNS Gallup on tehnyt 24.–30.11.2020 mielipidemittauksen Malmin lentoaseman ilmailukäytöstä. Vastausten perusteella 58 prosenttia (2017 62%, 2016 59%) helsinkiläisistä haluaa säilyttää Malmin lentoaseman ilmailukäytössä ehdoitta.

Jos asuntorakentamiselle asetetut tarpeet voidaan ratkaista järkevästi muuten, 65 prosenttia (2017 67%, 2016 68%) helsinkiläisistä säilyttäisi kentän nykyisessä käytössään. Tällöin myös enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista tukee Helsinki-Malmin lentoaseman ilmailukäyttöä.

Lue myös: