HS: Ulosottolaitos häätää lentäjät Malmilta - kyseessä on Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä

IMG_20200102_123316Käräjäoikeus antoi tuomionsa Malmin lentoasemaa koskevaan kiistaan 23. joulukuuta tuomiossa määrättiin vapauttamaan kenttäalue maanomistajalle Helsingin kaupungille. Välittömästi tuomion jälkeen Helsingin kaupunki ilmoitti aloittavansa toimet saadakseen alueen takaisin hallintaansa. Helsingin Sanomat kertoo, että ilmailijoiden ja muiden toimijoiden häätäminen Malmin lentopaikalta on käynnistymässä.

Helsingin kaupunki irtisanoi vuokrasopimuksen Malmin lentokenttäyhdisyksen kanssa joulukuussa 2018 loppumaan vuoden 2019 loppuun. Lentokenttäyhdistys jäsenineen on kaupungin mukaan jatkanut lentotoimintaa alueella vuonna 2020 ilman maanomistajan lupaa.

Etelä-Suomen johtavan kihlakunnan voudin sijainen, kihlakunnanvouti Ilkka Stenius Ulosottolaitoksesta kertoo Helsingin Sanomille, että toimeenpantava häätö on poikkeuksellisen laaja ja massiivinen toimenpide. Ulosottolaitoksen mukaan
mahdollinen jatkokäsittely oikeudessa ei vaikuta häätöön.

Häätöprosessin odotetaan kestävän kuukausia ja Helsingin kaupungin suostumuksella viimeinen takaraja voisi olla jopa vuoden kuluttua asian vireilletulosta, kirjoittaa Helsingin Sanomat.

Helsingin Sanomien mukaan häädön aikataulun ratkaisee käytännössä kihlakunnan vouti, joka jouluvapaiden jälkeen tammikuun 2021 alussa ottaa vastuun häätämisestä.

Ulos­ot­to on osa oi­keus­lai­tok­sen toi­min­taa ja se pe­rus­tuu la­kiin. Ulos­o­ton teh­tä­viä ovat muun muas­sa ra­ha­saa­ta­vien pe­rin­tä, hää­döt ja tur­vaa­mis­toi­met. Ulos­ot­to­vi­ran­omai­nen toi­mii puo­lu­eet­to­mas­ti ja ot­taa huo­mioon sekä vel­ko­jan että ve­lal­li­sen oi­keu­det.

Vaikka Helsingin kaupunki on eri asiayhteyksissä todennut Malmin olevan entinen lentokenttä on se edelleen toimiva ja sen lisäksi myös operaatiomäärältään Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä.

Vuoden 2020 alusta marraskuun loppuun mennessä Helsinki-Malmilla oli operaatioita  kaikkiaan 30 167. Edelle ylsi vain Helsinki-Vantaa, jossa operaatioita oli samalla aikavälillä 70 399. Kolmanneksi ylsi Tampere-Pirkkala, joka jäi 22 371 operaatiollaan selvästi Malmin lentoaseman taakse.

HS: Ulosottolaitos häätää lentäjät Malmilta: ”Tämä tulee olemaan massiivinen toimenpide”, sanoo vouti

 Lue myös: