Ulkoministeriö: sotaharjoituksen GPS-satelliittisignaalin häirintä Lapissa tuli Venäjältä

GPS_Satellite_NASAfSuomen viranomaiset ovat jatkaneet NATO:n Trident Juncture -sotaharjoituksen aikana todetua GPS-navigointisignaalin häirinnän tutkintaa. Suomi pitää Norjan häirinnästä tekemiä havaintoja luotettavina. ANS Finland antoi tiistaina 6. marraskuuta harvinaisen NOTAM-tiedotteen GPS-signaalien epävakaudesta Lapin koillisosissa.

Nyt Ulkoministeriö on vahvistanut, että häirintä tuli Venäjän alueelta. Sen mukaan asian teknisiä yksityiskohtia ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista avata julkisuudessa. Ministeriö on toimittanut aihetta koskevan selvityksen eduskunnan ulkoasianvaliokunnalle.

Viranomaiset jatkavat asian selvittämistä. Asiaa käsitellään Venäjän kanssa diplomaattiteitse. Suomi lähtee siitä, että esimerkiksi ilmailuturvallisuus ei saa vaarantua tämän tyyppisen toiminnan vuoksi.

Nyt Air Navigation Services Finlandin antama NOTAM (Notice to Airmen) "Unstable GPS-signal" oli ensimmäinen laatuaan Suomessa. GPS-häirintä Lapissa ei tiettävästi aiheuttanut ongelmia lentotoiminnassa, vaikka Norjassa sellaisesta raportoitiinkin. Porotokkien paikkaseurannassa käytettävien pantojen GPS-signaalin epäluotettavuus kuitenkin sekoitti.

GPS (Global Positioning System) on Yhdysvaltain puolustusvoimien kehittämä paikannusjärjestelmä. Se perustuu noin kolmeenkymmeneen maata 22 000 kilometrin korkeudessa kiertävään satelliittiin (otsikkokuvassa), jotka lähettävät erittäin tarkkaa aikasignaalia sekä tietoa omasta sijainnistaan.

Galileo_ESAIlmassa tai maassa oleva vastaanotin lukittuu useisiin satelliitteihin (vähintään neljään) ja laskee niiden signaalien kulkemiseen kuluneen ajan erojen perusteella oman sijaintinsa. GPS-lähetteestä on erityinen salattu versio sotilaskäyttöön.

GPS-signaalia käytetään navigoinnin ohella nykyisin lukemattomissa eri sovelluksissa kuluttajatuotteista sotilassovelluksiin kuten täsmäaseiden ohjaamiseen. Aikasignaalia hyödynnetään myös erilaisten laitteiden tahdistamisessa.

Finnref_asemakartta_maanmittauslaitosYhdysvaltojen GPS-järjestelmän rinnalla on nykyisin muitakin GNSS-satelliittikonstellaatioita (Global Navigation Satellite System). Venäjän ratkaisu on GLONASS ja yhteiseurooppalainen hanke on vielä rakenteilla oleva Galileo (kuvassa yllä).

Suomessa Maanmittauslaitoksen FinnRef-verkko muodostaa kattavan valtakunnallisen vertauskehyksen, joka seuraa navigointisatellittiien lähettämän datan tarkkuutta. Asemia on nykyisin noin 50 eri puolilla maata (kartta oikealla).

GPS-satelliittien signaali on suhteellisen heikko ja siten helposti häirittävissä. Toisaalta sitä vääristämällä voidaan tuottaa väärää paikkatietoa.

Netistä on hankittavissa muutamilla kymmenillä euroilla taatusti laittomia laitteita, joilla signaalia voidaan häiritä lähietäisyydellä. Lapissa nyt koetun häiriön aikaansaamiseksi tarvitaan sotilasluokan kalustoa.

Venäjä on osoittanut elektronisen sodankäynnin kykynsä niin Ukrainassa kuin Syyriassa. Satelliittipaikannuksen häirintä ei ole kuitenkaan mitään uutta. Esimerkiksi Irak hyödynsi sitä jo Persianlahden sodassa vuonna 2003. T.T.