Valtioneuvoston asetus lentoliikenteen rajanylityspaikoista lausuntokierrokselle

Raja_logo_2Sisäministeriö lähetti lausuntokierrokselle luonnoksen rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Muutoksia ollaan tekemässä rajanylityspaikkojen jaotteluun, jonka lisäksi yksityislentojen pääasiallisia rajanylityspaikkoja ehdotetaan vähennettäväksi.

Kyseessä on muutokset valtioneuvoston asetukseen (901/2006), joka käsittelee rajanylityspaikkoja sekä rajatarkastustehtävien jakamista. Asetuksessa säädetään rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta Rajavartiolaitoksen, poliisin ja Tullin kesken.

Rajavartiolaitos, poliisi ja Tulli päättivät lentoasemia koskevien rajatarkastusvastuiden siirroista PTR-johtoryhmässä maaliskuussa 2015. Nyt lausuntokierrokselle lähetetyn asetuksen ehdotetaan tulevaksi voimaan 1. tammikuuta 2016.

Muutosten myötä Tulli ei tekisi enää lentoliikenteen rajatarkastuksia, vaan tehtävät jaettaisiin Rajavartiolaitoksen ja poliisin kesken. Lisäksi poliisin rajatarkastustehtävät eräillä lentoasemilla siirrettäisiin Rajavartiolaitokselle.


Jaottelu Schengenin rajasäännöstön mukaiseksi

Lentoliikenteen rajanylityspaikat ehdotetaan jaoteltavaksi Schengenin rajasäännöstön VI-liitteen mukaisesti kansainvälisiin lentoasemiin ja muihin lentopaikkoihin. Jaottelu selkeyttää rajatarkastusviranomaisten ja liikennepaikan pitäjien toimintaa. Muutoksella on merkitystä ainoastaan rajatarkastusmenettelyiden ja liikennepaikan pitäjän velvoitteiden kannalta.

Kansainvälisillä lentoasemilla liikennepaikan pitäjän on erotettava sisä- ja ulkorajaliikenne rakenteellisesti toisistaan. Muilla lentopaikoilla erottelua ei tarvitse tehdä, mikä säästää merkittävästi liikennepaikan pitäjän kustannuksia.

Asetuksessa Helsinki-Vantaa on merkitty kansainväliseksi lentoasemaksi. Se on toistaiseksi ainoa lentoasema, jossa on kaupallista päivittäistä, säännöllistä ulkorajaliikennettä ja jossa rajatarkastusviranomaiset ovat jatkuvasti paikalla.

Muilla lentoasemilla rajatarkastusviranomaiset tulevat paikalle vain silloin, kun lentoasemalle saapuu tai sieltä lähtee ulkorajan ylittävä lento. Liikennepaikan pitäjän olisi ilmoitettava etukäteen ulkorajan ylittävistä kaupallisista lennoista. 

Muita lentoasemia olisivat Enontekiön, Helsinki-Malmin, Ivalon, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemi-Tornion, Kittilän, Kokkola-Pietarsaaren, Kuopion, Kuusamon, Lappeenrannan, Maarianhaminan, Mikkelin, Oulun, Porin, Rovaniemen, Savonlinnan, Tampere-Pirkkalan, Turun, Vaasan ja Varkauden lentoasemat.

Ahvenanmaan, Hangon ja Helsingin merivartioasemat olisivat yksinomaan vedestä lähteville ja veteen saapuville lentokoneille tarkoitettuja rajanylityspaikkoja. Helsinki-Hernesaari palvelisi helikopteritoimijoita.

Seinäjoen lentoaseman toiminta on lakkaamassa, minkä vuoksi Seinäjoki poistettaisiin lentoliikenteen rajanylityspaikoista.

Tulli_hihamerkkiRatkaisu vapauttaisi Tullin resursseja rajatarkastustehtävistä ja vähentäisi
merkittävällä tavalla Tullin tarvetta kouluttaa liikkuvia yksiköitään rajatarkastustehtäviin.

Poliisin resurssien määrä ei kokonaisuutena tarkastellen vähenisi, mutta rajatarkastustehtävät keskittyisivät kolmelle keskeiselle lentokentälle, joilla poliisilla on joko pysyvä miehitys tai tehtävään osoitettu ja koulutettu henkilöstö. Poliisi huolehtisi lentoliikenteen rajatarkastuksista Hallin, Jyväskylän, Kuopion ja Tampere-Pirkkalan lentoasemilla.

Muutokset merkitsisivät lentoliikenteen rajatarkastusten keskittämistä, jolloin yksi viranomainen hoitaisi sekä varsinaisen lentoliikenteen että pienkoneiden rajatarkastukset kullakin rajanylityspaikalla. Muutoksilla ei ole vaikutusta matkustajien tai liikenteenharjoittajien toimintaan.


Yksityislentojen pääasiallisia rajanylityspaikkoja ehdotetaan vähennettäväksi

Diamond_lennolla_1Ehdotuksen myötä yksityislentojen rajanylityspaikat vähenisivät nykyisestä, mutta
niiden sijainnit pääasiassa rajan ja rannikon läheisyydessä sekä Lapissa takaisivat
riittävän kattavat mahdollisuudet ulkorajan ylittämiseen.

Asetuksen valmistelun yhteydessä on keskusteltu kahdenvälisesti Suomen Ilmailuliiton sekä Finavian kanssa yksityislentojen rajanylityspaikkojen nimeämisestä.

Lausuntokierroksella olevan asetuksen mukaan yksityislentojen rajanylityspaikkoja olisivat Enontekiön, Helsinki-Malmin, Helsinki-Vantaan, Ivalon, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kittilän, Kuusamon, Lappeenrannan, Maarianhaminan, Oulun, Rovaniemen, Turun ja Vaasan lentoasemat, Helsinki-Hernesaari sekä Ahvenanmaan, Hangon ja Helsingin merivartioasemat.

Yksityislentojen rajanylitys olisi edelleen mahdollista myös muilla Suomen lentopaikoilla, mutta se edellyttäisi rajavartiolain mukaista rajanylityslupaa.

Muutos mahdollistaisi rajatarkastusviranomaisten resurssien ja toiminnan kohdentamisen kustannustehokkaasti. Rajanylitys muilla kuin asetuksessa säädetyillä lentopaikoilla edellyttäisi rajanylityslupaa.