Venäjä tekee arviointikäynnin Lapin lennostoon

HornetVenäjä suorittaa Wienin asiakirjan 2011 mukaisen luottamusta ja turvallisuutta lisäävän arviointikäynnin Lapin Lennostoon 8. joulukuuta 2015. Arviointikäyntiä isännöi Lapin lennoston komentaja, eversti Jukka Ahlberg.

Arviointi liittyy Suomen ja Venäjän tekemään bilateraaliseen lisäarviointikäyntikiintiösopimukseen. Venäjän kolmehenkistä arviointiryhmää johtaa majuri Aleksandr Poleshchuk.

Arviointikäynnin tarkoituksena on todentaa, että Suomen Wienin asiakirjaan 2011 perustuvassa vuotuisessa sotilaallisessa tiedonvaihtoilmoituksessa raportoimat tiedot Lapin Lennoston osalta täsmäävät arviointiryhmälle esitettävien tietojen kanssa.