Viiden kotimaan reittikohteen uudet operaattorit ovat Amapola Flyg, NyxAir ja RAF-Avia

SE-LJH_270617(Päivittynyt 14.56) Viiden kotimaankohteen kilpailutukseen osallistuvat yhtiöt julki. Kotimaan reittiyhteyksiä lentävät jatkossa ruotsalainen Amapola Flyg Ab latvialainen RAF-Avia, sekä virolainen NyxAir. Yksi tarjoaja hylättiin, sillä se ei täyttänyt kilpailutuksen vaatimuksia. Valtion varaama 11,5 miljoonaa euroa ei riittänyt kattamaan kustannuksia.

Kotimaan lentoliikenteen viittä reittiparia koskeva kilpailutus käynnistyi tammikuussa 2021 ja määräaikaan 15. maaliskuuta mennessä tarjouksia tuli viideltä toimijalta. Tarjolla olleet viisi  lentoyhteyttä ovat reitit Helsinki-Vantaan ja Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemin ja Kokkolan välillä. Kemi-Kokkola -reitillä vaatimus oli 50 henkilön kuljetuskyvystä ja muilla reitellä vähintään 29 henkilön kuljetuskyvystä.

ES-NSC_240818 Lentojen aloitusajankohta sovitaan tarjouskilpailutuksen voittajien kanssa niin, että otetaan huomioon vallitseva Covid-19-pandemiatilanne sekä kuullaan maakuntien tarpeet. Kilpailutuksen ratkaisuperusteena oli hinta kaikkien tarjouspyynnön asettamien vaatimusten täyttävien tarjoajien kesken.

Tarjouksen jätti viisi yhtiötä, joista lentoreittejä valikoitiin operoimaan Amapola Flyg Ab, NyxAir OÜ ja RAF-Avia.

Muut tarjouksen jättäneet yhtiöt olivat Finnairin osaomistustyhtiö Norran pääomistaja DAT A/S (Danish Air Transport ja Nordic Aviation Group AS (Nordica).

Näistä yhtiöistä DAT A/S oli kilpailutuksessa mukana kaikilla reittipareilla, mutta sen osalta kustannukset olivat muita korkeammat. DAT ja sen tytäryhtiö DOT ovat operoineet lentoja Finnairille, kun Norralla on ollut konevajetta. 

YL-RAE_240820Yksi tarjoaja jouduttiin hylkäämään kokonaan, jonka lisäksi yhden kilpailutuksessa valitun yrityksen tarjous yhden reitin osalta ei täyttänyt edellytyksiä. Lentoposti.fin:n tietojen mukaan kyseessä olisi ollut yksittäisen reitin osalta Amapola Flyg AB.

Jokaiselle reitille tuli vähintään kaksi tarjouspyynnön vaatimukset täyttänyttä tarjousta. Määräaikaan mennessä saatuja tarjouksia oli 13 ja ne jakaantuivat neljään eri kohteeseen.

Välittömästi hankintapäätöksen jälkeen aloitetaan sopimusneuvottelut, jotka pyritään saattamaan valmiiksi mahdollisimman pian. Neuvottelut käydään seuraavien operaattoreiden kanssa alla olevilla reittipareille. Suluissa on saman reittiparin kilpailutukseen osallistuneet muut operaattorit.

Joensuu - Helsinki - Amapola Flyg AB (DAT A/S, NyxAir OÜ)

Jyväskylä - Helsinki - NyxAir OÜ (DAT A/S)

Kajaani - Helsinki - A/S "RAF-Avia" (DAT A/S)

Kemi - Kokkola - Helsinki - NyxAir OÜ (DAT A/S)

NyxAir_S2000Tarjouksen jättäneistä operaattoreista Amapola Flygin laivastossa on Fokker 50 -koneita, NyxAirin laivastossa on Saab 340, Saab 2000 ja ATR- koneita ja RAF-Avialla Saab 340 -koneita.

Operaattoreista virolainen NyxAir käynnisti perjaintaina rekrytoinnin tyyppikoulutetuista Saab 2000 -potkuriturbiinikoneen lentäjistä.

Lentoturvallisuusasiat huomioitu

Tarjousten läpikäynnissä Traficom on huomioinut myös lentoturvallisuusvaatimukset siinä määrin kuin EU-säädökset asian mahdollistavat.

Onnettomuustukintakeskus piti lentoturvallisuuden ottamista kilpailutuskriteeriksi olennaisena. OTKES otti kantaa asiaan tutkintaraportissaan vuonna 2019. Kyse oli Savonlinnassa tapahtuneesta lento-onnettomuudesta.

Jyv_terminaaliYksi merkittävin vaatimus lentoturvallisuudesta oli kilpailutuksen vaatimus siitä, että lentoliikenteen harjoittajalla on tarjousta tehtäessä oltava vähintään kahden vuoden kokemus säännöllisestä, yhtäjaksoisesta matkustajareittilentoliikenteen harjoittamisesta EU:n alueella vuosien 2015-2020 aikana. Vaatimus koskee myös mahdollista tarjoajan alihankkijaa. Traficomin mukaan nämä vaatimukset olivat kunnossa valittujen operaattoreiden kohdalla.

Soveltuvuustarkastelun yhteydessä Traficom pyysi useita täydennyksiä asiakirjojen osalta. Pyynnöt koskivat mm. vakuutustodistuksia, tilinpäätöstietoja sekä tilantarkastajan lausuntoja ja todistusta työntekijöiden eläkevakuutusmaksuen maksamisesta.


11,5 miljoonaa euroa ei riittänyt vuodelle 2021

EFKIValtion myöntämä määräraha 11,5 miljoonaa euroa ei riittänyt täysin kattamaan kaikkien yhteyksien osalta tarjouspyynnön edellyttämää palvelutasoa. Loppusumma kohoaa noin 13,8 miljoonaan euroon. Määrärahan kasvattamiseen kyettiin kuitenkin löytämään ratkaisu, jotta lentoyhteyksien jatkuminen pystytään varmistamaan.

"Lisäraha tulee liikenne- ja viestintäministeriöltä, joka siirtää muita varoja hetkellisesti tälle kyseiselle momentille. Myöhemmin raha hankitaan takaisin lisätalousarvioesityksessä", kertoo Traficomin Pipsa Eklund Lentoposti.fi:lle

Yksittäisten reittiparien kustannukset ovat Amapola Flygin operoiman Joensuun osalta 3 190 000 euroa. NyXAirin kustannukset Jyväskylän lentojen osalta ovat 2 256 296,31 euroa ja kolmioreitti Kemi-Kokkola osalta 6 063 651 euroa. RAF-Avian tarjoaman Kajaanin reitin osalta kustannukset ovat 2 325 470,40 euroa.

IMG-20200420-WA0017Kilpailutus koski reittiparien operointia vuoden 2021 loppuun saakka. Sopimussuhde valitun toimittajan kanssa syntyy vasta vasta erillisellä sopimuksella. Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoituksesta ja päättyy 31.12.2021. Hankintaan sisältyy kutienkin optioita, joiden käyttäminen on yksinomaan tilaajan harkinnassa.

Traficom käynnistää neuvottelut valittujen operaattoreiden kanssa pääsiäisviikolla. Kilpailutetuilla reiteillä nyt operoiva Finnair on lopettamassa liikennöinnin kyseisillä reittipareilla 18. huhtikuuta jälkeen. Koronapandemian vaikutusten takia Traficom ei edellytä uusilta operaattoreilta liikennöinnin käynnistämistä vielä 19. huhtikuuta.

Traficom seuraa aktiivisesti koronatilanteen mahdollisia vaikutuksia lentoliikenteen alkamiseen kuullen maakuntien tarpeita ja tiedottaa aloitusajankohdasta myöhemmin.

Päivitys kello 14.51: Lisätty tieto NyxAirin lentäjärekrystä.
Päivitys kello 14.56: Tarkennettu eri reittien hintoja ja lisätty kaikkien tarjouksen jättäneiden yhtiöiden tiedot.

Lue myös aikaisempi uutisemme aiheesta, jossa on arvioitui reiteille tulevia konetyyppejä: