Vuoden Rajamies on helikopteriohjaaja luutnantti Ari Lakio Helsingin tukikohdasta

RAJA_HVQ_group_1_Lentopostifi_Miikka_HultVuoden 2016 Rajamieheksi on 21. maaliskuuta nimetty luutnantti Ari Lakio Vartiolentolaivueesta. Lakio on palvellut vuodesta 1997 alkaen Helsingin vartiolentueessa. Hän on toiminut uransa aikana operatiivisessa lentotoiminnassa ohjaajana useissa eri kopterityypeissä. Lakio oli myös ottamassa vastaan Helsingin tukikohdan uutta Super Puma -kalustoa.

Koko lentouransa aikana eri tehtävissä toimiessaan luutnantti Lakio on Rajavartiolaitoksen perustelujen mukaan osoittanut erinomaista suoraselkäisyyttä, toteuttanut lentotehtävät turvallisesti ja tehokkaasti sekä osoittanut jatkuvaa aktiivisuutta lentotoiminnan eri osa-alueiden kehittämiseksi. Hän on omaehtoisesti paneutunut syvällisesti Rajavartiolaitoksen lentotoiminnan yksityiskohtiin.

Lakion lentoura pitää sisällään tuhansien lentotuntien kokemuksen Rajavartiolaitoksen vaativissa lentotehtävissä: meripelastuksessa, rajaturvallisuudessa ja muille viranomaisille annetussa virka-avussa kuten sairaankuljetuksissa, etsinnöissä ja metsäpalonsammutuksissa.

Mikä tärkeintä, lentotehtävät on suoritettu turvallisesti ja olosuhteiden mahdollinen vaikutus lentotehtävän toteutusmahdollisuuksiin on aina arvioitu huolellisesti.

Rajamies_2016_LakioKoska Lakio on uransa aikana osoittanut kyvykkyytensä lentotehtävissä, koulutettiin hänet lennonopettajan tehtävään vuonna 2010 ja edelleen ilmailuviranomaisen valtuuttamaksi tarkastuslentäjäksi vuonna 2013. Lennonopettajana ja tarkastuslentäjänä hän on ollut huolellinen ja vaativa.

Vuoden Rajamieheksi nimetty Lakio oli mukana operatiivisessa evaluointiryhmässä kehittämässä uuden kaluston menetelmiä, kun Helsingin tukikohdassa oltiin ottamassa käyttöön uutta Airbus Helicopters H215 Super Puma -kalustoa.

Lentotehtävissä ja muussa palveluksessa Lakio toimii rakentavasti ja luottamusta herättävästi eri henkilöstöryhmien välillä luoden erityisen hyvää positiivista ilmapiiriä työyhteisöön.

Lakio on toiminut koko uransa ajan erinomaisena esimerkkinä nuoremmille ohjaajille siitä, kuinka vaativat lentotehtävät tulee toteuttaa, ja miten kehitytään ohjaajana ja paneudutaan lentotoiminnan yksityiskohtiin.

Vuoden Rajamieheksi nimeäminen on kunniamaininta, joka annetaan vuosittain yhdelle rajamiehelle erityistä tunnustusta ansaitsevan teon tai toiminnan perusteella. Tunnustus on annettu vuodesta 1959 alkaen. Vuoden rajamiehen nimeää Rajavartiolaitoksen päällikkö kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen.

Vuoden Rajamies saa haltuunsa vuodeksi kenraali Mannerheimia esittävän pienoisveistoksen. Ari Lakio palkitaan 21.3.2017 Helsingissä järjestettävässä Rajavartiolaitoksen vuosipäivän juhlatilaisuudessa.