Yhteistoiminta on pääroolissa Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennusurakassa

HEL_SouthWing_1Helsinki-Vantaalla on parhaillaan käynnistymässä noin 400 miljoonan euron terminaalin laajennusprojekti. Hankkeen suunnittelussa ja rakentamisessa korostuu osapuolten välinen saumaton yhteistoiminta, jota tuetaan Finavian ja Sweco PM:n yhdessä kehittämillä yhteistoiminnallisilla työskentely- ja toteutusmalleilla.

Helsinki-Vantaan lentoasema valmistautuu palvelemaan  20 miljoonaa matkustajaa vuoteen 2020 mennessä. Finavian investointihankkeen toteuttaminen on käynnistynyt terminaalin laajennusprojektin suunnittelulla ja rakentamistöiden hankinnoilla. Asiasta kertoo Sweco PM, joka on vahvasti mukana projektissa toimien tilaajan asiantuntijana projektinjohto- ja rakennuttamistehtävissä.


Uudenlaisia toteutustapoja

Helsinki_Airport_2020_terminal_designFinavian projektille asettamien tavoitteiden sekä Sweco PM:n yhteistoiminnallisten urakkamuotojen kehittämis- ja hankintaosaamisen pohjalta toimija loivat yhteistyössä terminaalin laajennusprojektin yhteistoiminnallise toteutusmuodot.

Projektiin sisältyvä terminaalin talonrakentaminen toteutetaan yhteistoiminnallisella projektinjohtourakalla ja asematason infrarakentaminen allianssiurakalla.

Purku_2Urakoissa rakentamisesta vastaavat osapuolet hankitaan hyvissä ajoin ennen varsinaisten rakennustöiden alkua.

Niiden osapuolet kehittävät yhdessä teknisiä ratkaisuja ja määrittävät rakentamisvaiheen tavoitteet erillisen kehitysvaiheen aikana ennen rakennustyöt käsittävän toteutusvaiheen alkua.

Vaiheittainen eteneminen ja uudet toteutusmallit ovat edellyttäneet täysin räätälöityjen sopimusmallien luomisen. Palveluntuottajien sopimuksiin on sisällytetty projektin tavoitteisiin kannustava kaupallinen malli. Se ohjaa kaikkia osapuolia toimimaan projektin parhaaksi ja palkitsee palveluntuottajat erinomaisesta suorituksesta.


Yhteistoimintaa projektin parhaaksi

HEL_Airport_Gate_Area_1Sweco toteaa lisähaasteita tulevan myös lentokentän pitämisessä tehokkaassa toiminnassa ympäri vuorokauden sekä lentomatkustajien viihtyvyyden takaamisessa laajennustöiden aikana.

Lisäksi projekti on poikkeuksellisen suuri ja se vaatii toteutukselta lentoasemaympäristön erityspiirteiden tuntemista ja saumatonta tiedonkulkua.

Tärkeimmiksi kulmakiviksi Sweco nostaakin projektin eri osapuolten välisen tiiviin yhteistyön, sekä osaamisen hyödyntämisen ja toiminnan ohjaamisen projektin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sweco PM kertoo määritelleensä yhdessä Finavian kanssa yhteistoiminnalliset työskentelytavat suunnitteluun ja rakentamiseen. Ne toteutetaan yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa yhteisiä työskentelytapoja käyttäen. Avainasemassa ovat Smart boardit, last plannerit ja Big Room -työskentely.

Sweco PM

Lue myös: