Airbus C-295-valvontakone siirtää sensoritiedon maa-asemalle reaaliajassa - operaattorit pois lentokoneesta

C295_COMMOMISAirbus on suorittanut ensimmäisen koelentosarjan C-295-valvontakoneella, jonka erikoisuutena on kyky jakaa ja käyttää sensori- ja valvontatietoja lähes reaaliaikaisesti satelliittiyhteydellä maan pinnalla tukikohdassa työskenteleville järjestelmäoperaattoreille. Tavallisesti järjestelmäoperaattorit ovat mukana valvontalentokoneessa.

Airbus suoritti huhtikuussa eteläisen Espanjan yllä neljän lennon mittaisen koelentosarjan C295-valvontakoneella, jonka taktisen FITS-tehtäväjärjestelmän (Fully Integrated Tactical System) uusi COMMOMISS-ratkaisu mahdollisti etähallinnan lentokoneen sensori- ja valvontatietojen käyttämiseen tukikohdassa työskenteleville järjestelmäoperaattoreille.

C295_MPAC295-valvontakoneelle suoritettiin normaaleja merivalvontalentoja, mutta sen kaikkia tiedustelu ja valvonta (ISR, Intelligence Surveillance Recognition) -järjestelmän sensoreita käytettiin lähes reaaliajassa Airbusin toimipisteessä Espanjan Getafessa.

Sensoritietojen valvontavastuu siirrettiin maa-asemalle erilaisiin valvontatehtäviin, joissa käytettiin mm. kohteen osoittamiseen elektro-optisia- , ja infrapuna-sensoreita sekä hallinnoitiin valvontatutkaa. Tiedot siirrettiin lentokoneesta maa-asemalle Ka-taajuudella toimivalla satelliittiyhteydellä.

Airbusin mukaan tukikohdassa toimivien operaattoreiden tilannetietoisuus oli normaalilla tasolla ja heidän käytettävissään oli samanlaiset työkalut kuin lentokoneen taktisessa FITS-tehtäväjärjestelmässä. Tiedonsiirrolla COMMOMISS-maaseman tehtäväjärjestelmä muuntui lentokoneessa olevan operaattoripisteen veroiseksi.

 Sensoritietoja etäyhteyden päähän jakavan COMMOMISS-järjestelmän etuja ovat maan pinnalla sijaitsevat operaattorityöpisteet, jotka tarjoavat joustavuutta pitkien ja monimutkaisten tehtävien aikana sekä mahdollistavat tiedon jakamisen ilmassa ja maassa toimivien taktisten operaattoreiden kesken.

Integrointi johtamisjärjestelmäverkostoon mahdollistaa jaetun operatiivisen tilannekuvan sekä välittömän pääsyn kaikkeen kerättyyn sensoritietoon reaaliaikaisen analyysin suorittamiseksi käytännössä rajattomilla maa-aseman resursseilla.

Ratkaisu mahdollistaa myös lentokoneessa olevien järjestelmäoperaattoreiden sekä lentokoneen operaattoripisteiden vähentämisen, joka puolestan mahdollistaa paremman kuormattavuuden muihin operaatioihin.

C295MPA_AirbusCOMMOMISS näyttää Airbusin mukaan suuntaa ilmassa toimivien taktisten tehtäväjärjestelmien tulevaisuudesta. Se puolestaan mahdollistaa yhdenmukaisen operaatiojärjestelmän arkkitehtuurin, käyttöliittymän sekä toimintakonseptin kehittämisen kaikille miehitetyille sekä miehittämättömille ilma-aluksille.

Järjestelmän saumaton integrointi tehtävä- ja johtamisjärjestelmiin tarjoaa operaattoreille laajaa tilannetietoisuutta ja mahdollistaa yhteisen operatiivisen tilannekuvan tiedustelu- ja valvontaoperaatioissa.

Airbusin uuden suorituskyvyn implementoinnin mahdollistava laitteisto on saatavilla uusille asiakkaille, jotka ovat kiinnostuneita C-295 -valvontakoneista.

Käytännössä COMMOMISS-ratkaisu on tarjolla asiakkaille välittömästi, lisävarusteena tai tulevaisuuden kehityshankkeiden suorituskykyoptiona.

Raja_Dornier_over_HELSuomessa Rajavartiolaitoksella on käynnissä MVX-hanke uusien valvontakoneiden hankkimiseksi.

Suorituskykyä haetaan koko Suomen tarpeisiin ja Rajavartiolaitos on kehittänyt hankittaville MVX-koneille uutta operatiivista konseptia. Sen on määrä palvella myös sidosryhmien tarpeita ja suorituskykyjä on tarkasteltu luonnollisesti myös yhdessä Puolustusvoimien kanssa.

Airbus C-295 on yksi Rajavartiolaitokselle MVX-hankkeessa tarjottu ratkaisu. Kyseessä on sama peruskonetyyppi, jollaisia Suomen ilmavoimilla on kolme kappaletta. Kaikkiaan Rajavartiolaitos sai vastauksia tietopyyntöönsä 14 erilaisesta valvontalentokonetyypistä. MH


Lue myös: