Airbus ja GEDC perustavat palkinnon monimuotoisuutta edistävälle insinöörikoulutukselle

Airbus ja insinööritieteiden rehtoreiden foorumi GEDC (Global Engineering Deans Council) perustavat palkinnon palkitakseen monimuotoisuuden edistäjiä insinööritieteiden opetuksessa. Tarkoituksena on palkita hankkeita, jotka kannustavat kaikenlaisia opiskelijoita opiskelemaan insinööreiksi.

 Palkinnon pitkän aikavälin tavoite on lisätä monimuotoisuutta insinööritieteiden opettajien ja harjoittajien keskuudessa ympäri maailmaa, jotta insinöörikunta heijastaa sitä ympäröivää yhteisöä.

”Insinööreiltä vaaditaan yhä enemmän, minkä takia meidän on houkuteltava alalle kaikkein lahjakkaimmat ihmiset. Palkinnon avulla haluamme varmistaa, että insinööritieteet edustavat alan palvelemaa väestöä”, GEDC:n puheenjohtaja Sarah Rajala Bagley College of Engineeringistä sanoo.

 ”Airbusin 55 000 työntekijän joukossa on noin sadan eri kansallisuuden edustajia, jotka puhujat yli 20 kieltä. Uskomme monimuotoisuuden olevan erittäin tärkeä vahvuus ja olennainen osa liiketoimintamme menestystä. Se edistää innovointia ja suorituskykyä”, Airbusin suunnittelujohtaja Charles Champion sanoo.

 GEDC ja Airbus kokoavat nyt palkintokomitean insinööritieteiden opetuksen, monimuotoisuuden ja teollisuuden asiantuntijoista. Komitea määrittelee ohjeet, arviointiperusteet, valintaprosessin ja käynnistää ehdokkaiden kutsumisen kilpailuun.

 Airbus on GEDC:n yritysjäsen.