Airbusin ennuste: kysyntää yli 27 800 lentokoneelle seuraava 20 vuoden aikana

Talouden levottomuudesta huolimatta Airbus ennustaa vahvaa kysyntää liikennelentokoneille. Airbusin viimeisimmän markkinakatsauksen mukaan vuoteen 2030 mennessä tarvitaan noin 27 800 uutta lentokonetta markkinakysynnän täyttämiseksi globaalisti. Tähän sisältyy yli 26 900 matkustajakonetta ja yli 900 rahtikonetta, joiden arvo yhteensä on 3,5 biljoonaa dollaria.


Kasvun myötä maailman lentokalusto yli kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä nykyisestä 15 000 lentokoneesta 31 500 lentokoneeseen. Tähän sisältyy 27 000 uutta lentokonetta, joilla korvataan 10 500 vanhaa, enemmän polttoainetta käyttävää koneita. Suurten lentokoneiden kysyntä kasvaa edelleen, jotta ilmailu pystyy vastaamaan tulevaisuuden kysyntään.

Tulevina 20 vuotena ilmailun odotetaan edelleen kestävän talouden sykliset vaihtelut. Airbus ennustaa myytyjen henkilökilometrien kasvavan keskimäärin 4,8 prosenttia vuodessa. Tämä merkitsee lentoliikenteen kaksinkertaistumista seuraavan 20 vuoden aikana.

Uusien lentokoneiden kysyntää kasvattavat väestön ja varakkuuden kasvu, kehittyvien talouksien vahva kasvu, Pohjois-Amerikan ja Euroopan markkinoiden jatkuva kasvu, kaupungistuminen sekä megakaupunkien määrän yli kaksinkertaistuminen vuoteen 2030 mennessä. Muita tekijöitä ovat halpalentoyhtiöiden kasvun jatkuminen sekä kehittyneiden markkinoiden tarve korvata vanhoja lentokoneilla uusilla ekotehokkailla koneilla.

Maantieteellisesti seuraavan 20 vuoden aikana Aasian-Tyynenmeren-alueen osuus kysynnästä nousee noin 34 prosenttiin. Seuraavina tulevat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka (molemmat 22 prosenttia). Matkustajaliikenteessä Aasian-Tyynenmeren-alue on suurin markkina 33 prosentilla. Euroopan osuus matkustajaliikenteestä on 23 prosenttia ja Pohjois-Amerikan 20 prosenttia.

Maan sisäisistä lentomarkkinoista 20 vuoden aikana nopeimmin kasvavat Intia (9,8 prosentti) ja Kiinan (7,2 prosenttia). Myös ilmailun perinteiset päämarkkinat kasvavat edelleen: Yhdysvaltojen sisäiset lennot 11,1 prosenttia ja Länsi-Euroopan lennot 7,5 prosenttia.

Vuoteen 2030 mennessä 60 prosenttia maailman väestöstä eli noin viisi miljardia ihmistä asuu kaupungeissa, ja megakaupunkien määrä yli kaksinkertaistuu nykyisestä 39:stä 87:ään. Yli 90 prosenttia matkustajista lentää ennusteen mukaan näiden megakaupunkien välillä.

A380-koneen kaltaisten erittäin suurten lentokoneiden kysyntäennuste on noussut viime vuoden 1 738 kappaleesta 1 781 lentokoneeseen, joiden arvo on 600 miljardia dollaria. Tämä vastaa 17 prosentin osuutta markkinoista arvolla mitattuna, kuutta prosenttia koneiden määrällä mitattuna. Näistä miltei 1 330 on matkustajalentokoneita, joita tarvitaan megakaupunkien väliseen mittavaan liikenteeseen. Noin 45 prosenttia erittäin suurista koneista menee Aasiaan, 19 prosenttia Eurooppaan ja 23 prosenttia Lähi-itään.

Laajarunkokoneiden markkinoilla (250–400 matkustajaa) noin 6 900 uutta matkustaja- ja rahtikonetta toimitetaan seuraavan 20 vuoden aikana. Näin kalusto kaksinkertaistuu. Toimitusten arvo on noin 1 500 miljardia dollaria. Nämä toimitukset jakautuvat 250–300 paikan koneisiin ja 350–400 paikan koneisiin, joita toimitetaan 4 800 ja 2 100. Airbusin konemalleista näihin ryhmiin kuuluvat A330- ja A350 XWB -tuoteperheet.

Kapearunkokoneita ennustetaan toimitettavan miltei 19 200 lentokonetta seuraavan 20 vuoden aikana. Toimitusten arvo on noin 1 400 miljardia dollaria. Ennuste on edellisiä ennusteita suurempi lähinnä markkinoiden kasvun sekä vanhojen koneiden kiihtyneen korvaamisen ansiosta. Uusista toimituksista noin 40 prosenttia tarvitaan vanhojen koneiden tilalle. Noin puolet kapearunkokoneista menee perinteisille ilmailumarkkinoille Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.

Airbusin globaali markkinaennuste analysoi maailman ilmaisun kehittymistä. Sen tuloksissa näkyvät 300 matkustaja- ja rahtiliikennevirtaa sekä vuosittaiset muutokset maailman lentoyhtiöiden kalustossa. Analysoitaviin yhtiöihin sisältyy miltei 750 matkustajalentoyhtiötä ja 190 rahtiyhtiötä. Ennuste kattaa kysynnän pienistä alueellista liikennettä palvelevista koneista aina markkinoiden suurimpaan A380-lentokoneeseen saakka.