EASA uudisti organisaatiotaan vastatakseen tulevien vuosien haasteisiin

EASA_logo_1Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA uudisti organisaatiotaan syyskuun alussa. Päämääränä on entistä käytännönläheisempi lähestymistapa ilmailualaan ja kyky vastata lähivuosien haasteisiin entistä paremmin.

Uusi strategia ja turvallisuus direktoraatti vahvistaa EASA:n kykyä tuottaa tietohin ja suorituskykyyn perustuvaa lähestymistapaa turvallisuuden hallintaan. Kaikki lakisääteiset toiminnot on integroitu koko ilmailun eri aloilla ja tasalaatuisuus on pyritty varmistamaan jotta virasto voisi puhua yhdellä vahvalla äänellä.

"Uusi organisaatio vahvistaa EASA:n roolia Euroopan ilmailun säätelijänä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tukien ilmailualan kasvua ja kehitystä", sanoi EASA:n johtaja Patrick Ky.

Ilmailuala kehittyy jatkuvasti uusin innovatiivisin liiketoimintamallein ja uudet teknologiat lisäävät tehokkuutta. Viranomaisten haasteena on kehittyä tehokkaammaksi ja joustavammaksi vastatakseen ilmailun kasvaviin sekä kehittyviin tarpeisiin.

EASA:n uusi organisaatiokaavio