EU pyrkii varmistamaan lentoliikenneyhteydet sopimuksettoman brexitin varalta

Taivas_1EU toteuttaa toimenpiteitä, joilla pyritään lieventämään vakavia häiriöitä lentomatkustajien ja lentorahdin kulkemisessa EU:n ja Ison-Britannian välillä siinä tapauksessa, että Iso-Britannia eroaa EU:sta ilman sopimusta.  EU:n puheenjohtajamaa Romania sai valtuudet neuvotella asiasta, jotta perustason lentoliikenneyhteyden pysyisivät kunnossa.

Euroopan Unionin neuvoston pysyvien edustajien komiteassa kokoontuneet jäsenmaiden suurlähettiläät hyväksyivät 15. helmikuuta puheenjohtajamaa Romanialle annettavat valtuudet neuvotella Euroopan parlamentin kanssa ehdotuksesta, joka antaa Isossa-Britanniassa toimiluvan saaneille lentoliikenteen harjoittajille mahdollisuuden harjoittaa lentoliikennettä Ison-Britannian ja jäljelle jäävien 27 jäsenmaan välillä.

Liikenneyhteyksiä koskevien toimien tavoitteena ei ole toisintaa EU:n lainsäädännön mukaista tilannetta, vaan säilyttää perusyhteydet EU:n ja Ison-Britannian välillä. Näiden oikeuksien ehtona on, että Iso-Britannia myöntää vastaavat oikeudet, minkä lisäksi olisi asetettava tiettyjä tasapuolisen kilpailun varmistavia ehtoja.

Erityissäännöksellä varmistetaan oikeus jatkaa säännöllistä lentoliikennettä julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti 26. lokakuuta 2019 asti, jotta voidaan varmistaa julkisten palvelujen jatkuvuus sillä aikaa, kun kansalliset viranomaiset toteuttavat uuden tilanteen edellyttämiä muutoksia.

Rajallinen yhteisten reittitunnusten käyttö ja lentokoneiden vuokrausjärjestelyt, mukaan lukien niiden vuokraaminen miehistöineen, ovat sallittuja tietyin ehdoin.

Jos lentoliikenteen harjoittaja, jonka liikenneluvan on myöntänyt EU-jäsenmaa, ei brexitin seurauksena enää täytä omistusta ja määräysvaltaa koskevia EU:n vaatimuksia, sillä on 26. lokakuuta 2019 asti aikaa täyttää kaikki vaatimukset.

Voidakseen hyötyä tästä poikkeuksesta lentoliikenteen harjoittajien on kahden viikon kuluessa asetuksen voimaantulosta toimitettava tarkka ja täydellinen suunnitelma toimista, joiden avulla ne aikovat täyttää omistusta ja määräysvaltaa koskevat vaatimukset viimeistään 27. lokakuuta 2019 alkaen.

Asetusta sovellettaisiin siihen asti, kunnes lentoliikennesopimus Ison-Britannian kanssa tulee voimaan, tai 30. maaliskuuta 2020 asti, riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Ensimmäinen kokous lopullisesta tekstistä sopimiseksi pidetään parlamentin kanssa 19. helmikuuta.

Sopimuksetonta brexitiä koskevien varautumistoimenpiteiden yleisten periaatteiden mukaisesti kaikki nämä toimet ovat yksipuolisia EU-tason toimia, ja Ison-Britannian oletetaan toimivan vastavuoroisesti. Toimet ovat luonteeltaan poikkeuksellisia ja niillä on tiukka aikaraja.

Lue myös: