EU tuomioistuin: Liittymälentojen myöhästyminen oikeuttaa korvauksiin

eu_logoEU tuomioistuin on antanut tuomion asiassa C-11/11, joka koskee liittymälentojen viiveitä. Tuomioistuimen mukaan viivästyksestä sellaisen lennon matkustajille, johon kuuluu liittymälentoja, on myönnettävä korvaus, kun lento saapuu lopulliseen määräpaikkaan vähintään kolme tuntia myöhässä. Tuomioistuin on nyt ottanut kantaa kolmeen erityyppiseen viivetilanteeseen.

Matkustajille annettavaa korvausta ja apua koskevassa asetuksessa matkustajille myönnetään lähtökohtaisesti apua heidän lentonsa viivästymisen aikana.

EU_pax_rights_logoUnionin tuomioistuin on antamassaan tuomiossa lisäksi todennut, että matkustajille, joiden lento on viivästynyt ja jotka saapuvat lopulliseen määräpaikkaansa vähintään kolme tuntia aikataulun mukaista saapumisaikaa myöhemmin, voidaan myöntää myös korvaus, vaikka kyseinen oikeus myönnetään asetuksessa nimenomaisesti ainoastaan silloin, kun lennot peruutetaan.

Päätöksen mukaan sellaisen lennon matkustajalle, johon kuuluu jatkolentoja, on myönnettävä korvaus, jos lennon lähtö on viivästynyt siten, että viivästymisen kesto ei ylitä asetuksessa vahvistettuja aikarajoja, mutta lento saapuu lopulliseen määräpaikkaansa vähintään kolme tuntia aikataulun mukaista saapumisaikaa myöhemmin. Kyseinen korvaus ei riipu siitä, onko lennon lähtö viivästynyt.

Kiinteämääräinen korvaus, jonka suuruus on 250– 600 euroa lennon pituuden mukaan, määräytyy sen viimeisen määräpaikan perusteella, johon matkustaja saapuu myöhässä aikataulun mukaisesta saapumisajasta.


Saksa-Paraguay lennot viivästyivät

Luz-Tereza Folkertsilla oli varaus lennolle Bremenistä (Saksa) Pariisin (Ranska) ja São Paulon (Brasilia) kautta Asuncióniin (Paraguay).  Air Francen Bremenistä Pariisiin liikennöimän lennon lähtö viivästyi, ja lentokone nousi ilmaan noin kaksi ja puoli tuntia aikataulun mukaista lähtöaikaa myöhemmin.

AF_KLM_noseFolkerts ei tämän takia päässyt samoin Air Francen liikennöimälle jatkolennolleen Pariisista São Pauloon, minkä jälkeen Air France siirsi kyseisen varauksen myöhemmälle lennolle samaan määräpaikkaan.

Koska Folkerts saapui myöhässä São Pauloon, hän ei päässyt alun perin suunnitellulle jatkolennolle Asuncióniin ja hän saapui sinne11 tuntia aikataulun mukaista  saapumisaikaa myöhemmin.

Air France velvoitettiin maksamaan Folkertsille vahingonkorvausta, johon kuului muun muassa 600 euron suuruinen summa asetuksen perusteella, minkä johdosta Air France teki valituksen Bundesgerichtshofiin (Saksan liittotasavallan ylin oikeusaste).

Tuomioistuin tiedusteli unionin tuomioistuimelta, voidaanko lentomatkustajalle myöntää korvaus  silloin, kun hänen lentonsa lähtö on myöhästynyt alle kolme tuntia mutta lento on saapunut lopulliseen määräpaikkaansa vähintään kolme tuntia aikataulun mukaista saapumisaikaa myöhemmin.

Antamassaan tuomiossa unionin tuomioistuin huomauttaa, että lentomatkustajien oikeus asetuksen tavoitteena on antaa lentomatkustajalle vähimmäisoikeudet hänen joutuessaan kolmeen erityyppiseen tilanteeseen eli kun matkustajan pääsy lennolle evätään vastoin hänen tahtoaan, kun matkustajan lento peruutetaan ja kun matkustajan lento viivästyy.