Eurocontrol: Lentoliikenne elpyy 2019 tasolle todennäköisesti jo vuoden 2023 aikana

Eurocontrol_ennustemalli-laajaEurocontrol päivitti keväällä 2021 tekemäänsä ennustetta Euroopan lentoliikenteen palautumisesta. Uusimman ennustemallin mukaan lentoliikenne voisi palautua Euroopassa vuoden 2019 tasolle jo niinkin aikaisin kuin vuonna 2023.


Eurocontrollin 15. lokakuuta julkistamat kolme erilaista ennustemallia päivittävät sen toukokuussa 2021 kesäkaudelle tekemää ennustetta. Uusi lentoliikenteen kasvun perusennustemalli sekä kovan kasvun malli osoittavat lentoliikenteen palautuvan vuoden 2019 tasolle jo vuoden 2023 aikana. Hitaimman kasvuennusteen mukaisesti liikenne palautuisi pandemiaa edeltävälle tasolle vasta vuonna 2027.

"Viime vuonna meillä oli vain viisi miljoonaa lentoa, mutta tämä kesä on ollut erittäin rohkaiseva ja lentoliikenne on lähellä aiempaa kovan kasvun mallia ja lentoyhtiöiden odotuksia", sanoi Eurocontrollin johtaja Eamonn Brennan.

Eurocontrol_ennustemalli-lyhytVuoden 2021 lentoliikennemäärät ovat vasta 44 prosentin tasolla pandemiaa edeltävältä tasolta, kun vuoden kokonaisliikennemääräksi ennustetaan noin 6,2 miljoonaa lentoa.

"Olemme optimistisia liikenteen palautumisesta vuoden 2019 tasolle aiemmin kuin odotettiin. Perusennustemalli osoittaa 9,8 miljoonaa lentoa vuodelle 2022, joka on vain 11 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Meidän pitää kuitenkin olla tietoisia, että on olemassa merkittäviä riskejä, jotka voivat vaikuttaa lentoliikenteen palautumiseen", jatkoi Brennan.

Eurocontrol_FIRs_10_2021Toistaiseksi esimerkiksi Suomi on jäänyt jälkeen lentoliikenteen palautumisesta ja liikennemäärä Suomen lentotiedotusalueesta olivat esimerksi 15. lokakuuta 2021 merkittävästi vuoden 2019 tason alapuolella. Eroa vuoteen 2019 oli -47 prosenttia.

Finnair on syksyn aikana lisännyt lentojaan ja niiden vaikutukset näkyvät näissä tilastoissa vasta myöhemmin.

Kovan kasvun ennustemalli pohjautuu rokotuskampanjoiden etenemiseen Euroopassa ja muualla maailmalla sekä rokotteiden toimivuuteen erilaisia virusmuunnoksia vastaan. Koordinoidulla alueiden välisellä lähestymistavalla matkustusrajoituksia voidaan keventää ja liikennevirrat alkavat normalisoitua vuoden 2022 puolivälissä. Myös liikematkustuksen odotetaan toipuvan nopeasti.

taivas_vanat_2Korkean kasvun ennustemallissa transatlanttinen matkustajaliikenne elpyy marraskuusta 2021 lähtien, Lähi-idän liikenne loppuvuodesta 2021, Aasian ja Tyynenmeren sekä Intian osalta elpyminen tapahtuu vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä ja Australian osalta tilanne normalisoituisi vuoden 2022 kolmannen neljänneksen aikana.

Perusennustemalli on hyvin samankaltainen, mutta liikennevirtojen odotetaan palautuvan Euroopassa hieman hitaammin. Pääsyynä olisi yhteisten koordinoitujen toimien puute tai niiden epäonnistuminen. Liikematkustus palautuisi perusmallin mukaan pandemiaa edeltävälle tasolla vuonna 2023.

Perusennustemallissa transatlanttinen matkustajaliikenne elpyisi marraskuussa 2021, Lähi-itä vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana, Aasian ja Tyynenmeren sekä Intian osalta elpyminen tapahtuisi vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä ja Australia vasta loppuvuodesta 2022.

Hitaimman palautumisen ennustemalli huomioi rokotekattavuuden kasvun hitauden, uusien rokotteiden kehittämistarpeen virusmuunnoksia vastaan, mahdolliset uudet matkustusrajoitukset sekä energian hinnan nousun.

taivas_siipiHitaimmassa ennustemallissa lentoliikenne elpyisi Euroopassa 60-70 prosentin tasolle ja siinä näkyisi ihmisten lentotarpeen vähentyminen pitkällä aikavälillä.  Kaukolento-operaatioiden avaaminen viivästyisi tässä mallissa vuoden 2022 lopulle saakka.

Lentoliikenteen nopeimman palautumisen mallissa keskimääräinen liikenteen kasvu vuosille 2020-2027 olisi 1,9 prosenttia verrattuna vuoteen 2019. Suurin kasvuharppaus tapahtuisi liikeen palautumisen jälkeen vuonna 2023, jolloin kasvua olisi 12 prosenttia.

Omat riskinsä kasvunennusteiden toteutumiseen tuovat monet ulkoiset tekijät, kuten talouden kehittyminen, öljyn hinnan nousu, ilmatilarajoitukset, brexitin tuomat vaikutukset, terrori-iskut sekä eri valtioiden toisiaan vastaan suuntaamat rajoitteet. MH