Euroopan parlamentti hyväksyi Euroopan globalisaatiorahaston tuen Finnairilta irtisanotuille

Finnair_A321_gatellaEuroopan parlamentti on maanantaina 8. kesäkuuta hyväksynyt suurella enemmistöllä Suomen hakemuksen myöntää tukea EU:n globalisaatiorahastosta noin 500:lle Finnairin entiselle työntekijälle. Koronaviruskriisin vuoksi irtisanottujen Finnairin työntekijöiden tukitoimenpiteiden kokonaiskustannukset ovat 2,9 miljoonaa euroa, josta EU näin maksaa 1,8 miljoonaa euroa.

Mepit hyväksyivät Suomen hakemuksen ohjata Euroopan globalisaatiorahaston varoja Finnairin ja sen alihankkijan työntekijöille, jotka irtisanottiin koronaviruspandemian vuoksi. Tuki auttaa työpaikkansa menettäneitä palaamaan työmarkkinoille esimerkiksi kouluttautumalla tai perustamalla oman yrityksen.

Euroopan parlamentissa hyväksytyn esityksen valmistelijoina työskennelleet Petri Sarvamaa (kok.) ja Nils Torvalds (r.) pitävät rahoituksen hyväksyntää konkreettisesti arvokkaana toimena tuensaajille, ja symbolisesti arvokkaana koko Suomelle. Esityksen pääneuvottelijana toimi Eero Heinäluoma (sd.)

Komission tietojen mukaan Finnairin liikevaihto vuonna 2020 oli 829,2 miljoonaa euroa, mikä oli 73,2 % vähemmän kuin edellisvuonna. EGR-varojen saamisehdot täyttyivät, sillä koronaviruspandemia aiheutti ilmailualaan vaikuttavan talouskriisin.

Parlamentti hyväksyi esittelijä Eero Heinäluoman (S&D, Suomi) mietinnön aiheesta äänin 658 puolesta, 31 vastaan ja 7 tyhjää. Samalla hyväksyttiin myös kolme muuta apuhakemusta, jotka koskivat lentoyhtiö KLM:n työntekijöitä Hollannissa, Swissportin lentokenttätyöntekijöitä Belgiassa ja GMH Gussin metallityöntekijöitä Saksassa.

”Painotimme tuen hyväksyvässä raportissamme koronakriisin aiheuttamia odottamattomia vaikutuksia Finnairin kaltaisille lentoyhtiöille, sekä yhtiön merkittävää roolia erityisesti Etelä-Suomen kansantaloudelle, mutta myös koko Suomen lentoyhteyksille. Tuella on tarkoitus uudelleenkouluttaa ja auttaa irtisanottuja työnhaussa sekä tukea heitä esimerkiksi yritysten perustamisessa. On myös tärkeää, että tukitoimien laadinnassa on kuultu laajasti ammattiliittoja ja te-toimistoja”, kommentoivat Sarvamaa ja Torvalds.

Vuonna 2020 ilmailualalla työskenteli Suomessa 42 000 henkilöä (23 000 suoraa työpaikkaa ja 19 000 välillistä työpaikkaa), ja näillä irtisanomisilla on vakava vaikutus kansantalouteen.

"Korostimme lisäksi Finnairin roolia Euroopan ja Aasian välisenä lentomatkustamisen solmukohtana, josta Suomi on hyötynyt kokonaisuudessaan merkittävästi parempina yhteyksinä maailmalle. Finnair on myös edistyksellisenä lentoyhtiönä pyrkinyt viime vuosina voimakkaasti panostamaan kestäviin biopolttoaineisiin, ja haluamme varmistaa, että lentoyhtiöllä on valoisa tulevaisuus myös koronan jälkeisessä maailmassa”, jatkaa Sarvamaa.

EU:n tarjoamaa tukea voidaan käyttää muun muassa Finnairilta irtisanotun henkilökunnan uudelleenkouluttamiseen, valmennustoimenpiteisiin, työllisyys- ja yrityspalveluihin, palkkatukeen, ja starttirahaan.

Finnair on EU-komission mukaan irtisanonut 504 henkilöä ja alihankkija Hub Logistics Finland Oy neljä henkilöä, joita tukipaketti koskee.

”On myönteistä, että irtisanotuille tarjotaan ammattipätevyyteen liittyvää koulutusta, kuten tekoälyä, digitaalista turvallisuutta ja robotiikkaa käsitteleviä kursseja. Lisäksi tuella pyritään luomaan uutta yritystoimintaa starttirahan muodossa”, jatkaa Torvalds.

”Finnair on yrityksenä Suomelle tärkeä toimija, sillä se takaa maamme yhteydet maailmalle. Ennen koronaa Finnair oli vakaasti kasvattanut matkustajamääriään ja parantanut tulostaan. Tällä parlamentin vahvistamalla EU-tuella pystymme tarjoamaan entisille työntekijöille uusia alkuja ja mahdollisuuksia koronakriisin jälkeiseen aikaan. Kiitämme samalla pääneuvottelija Heinäluomaa hänen hyvästä työstään asian eteen”, päättävät Sarvamaa ja Torvalds.

Lue myös: