Suomi on saamassa EU-tukea Finnairilta irtisanottujen työllistymistä edistäviin palveluihin

AY-pyrstöt_310321Suomi haki joulukuussa 2020 Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) tukea Finnairin ilmoittamien irtisanomisten takia. Nyt Euroopan komissiolta on annettu ennakkotieto, että tuki tultaisiin Suomelle myöntämään. Euroopan parlamentin ja neuvoston on kuitenkin vielä hyväksyttävä komission ehdotukset.


"Saimme Euroopan komissiosta tiedon siitä, että olemme saamassa hakemamme tuen. EGR-tuki mahdollistaa räätälöidyn palvelutarjonnan myös niille, jotka eivät syystä tai toisesta työllisty ensimmäisten joukossa", toteaa työministeri Tuula Haatainen.

Suomi jätti hakemuksen Euroopan komissiolle 30.12.2020. Hakemus koskee yhteensä noin 500 Finnairilta irtisanottua tai siihen kytköksissä olevista yrityksistä työnsä menettänyttä. Rahoitusta haetaan uudelleentyöllistymistä edistäviin palveluihin. Hankkeen kokonaisbudjetiksi on arvioitu noin kolme miljoonaa euroa, josta kansallisesti rahoitettava osuus on 40 prosenttia. Toimialueena on Uusimaa.

EGR_rahastoFinnairin Suomessa irtisanomien työntekijöiden osalta tukitoimenpiteiden arvioidut kokonaiskustannukset ovat 2,9 miljoonaa euroa, josta EGR:n osuus on 1 752 360 euroa euroa. Finnair on EU-komission mukaan irtisanonut 504 henkilöä ja alihankkija Hub Logistics Finland Oy neljä henkilöä, joita tukipaketti koskee.

EGR:n osarahoittamat toimenpiteet vaihtelevat työnhakuneuvonnasta ja ammatillisesta ohjauksesta koulutukseen, työhönottoetuuksiin ja yrityksen perustamiseen annettavaan tukeen. Osallistujat voivat saada lisäkannustimia, kuten matka-, majoitus- ja muuttoavustuksia työnhaun tai koulutuksen aikana aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi.

EGR:n toimintamalliin kuuluu se, että vaikka hakemuksen valmisteluun ja käsittelyyn kuluu varsin pitkä aika, tukitoimenpiteet aloitetaan mahdollisimman pian irtisanomisilmoituksen jälkeen. Työministeriön mukaan irtisanottujen tukitoimenpiteet täydessä vauhdissa jo lokakuusta asti

Finnairilta irtisanottaville tarjottavat palvelut on käynnistetty välittömästi irtisanomisten alkaessa lokakuussa 2020. Uudenmaan TE-toimistoon on palkattu yli 30 uutta asiantuntijaa ilmailualan klusterin henkilöasiakkaita hoitavaan tiimiin. Irtisanotuille tarjotut koulutus- ja muut palvelut on suunniteltu tiiviissä ja toimivassa yhteistyössä Finnairin kanssa.

Suomen lisäksi EGR-tukea on hakenut ja saanyt myös Alankomaat KLM:ltä irtisanottujen 1200 työntekijän tukemiseksi.

"Ehdotettu EGR:stä otettava yhteensä 6,8 miljoonan euron rahoitustuki on solidaarisuuden osoitus KLM:n ja Finnairin 1 700 entiselle työntekijälle lentoliikenteen alalla. Tämä tuki auttaa näitä ihmisiä uudelleenkouluttautumaan ja löytämään uusia työllistymismahdollisuuksia”,  sanoi työllisyysasioista ja sosiaalisista oikeuksista vastaava komissaari Nicolas Schmit.

Tähän mennessä rahasto on vastaanottanut kaikkiaan 169 hakemusta. Tukea on pyydetty noin 656 miljoonaa euroa yli 161 000 työntekijälle ja yli 4 400:lle työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle nuorelle 21 jäsenvaltiossa. EGR:stä tuetut toimenpiteet täydentävät kansallisia aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä.

Lue myös: