Finnair ja Suomen valtio allekirjoittivat sopimuksen 400 miljoonan euron hybridilainalimiitistä

A321ER_10Finnair ja Suomen valtio ovat 17. maaliskuuta 2021 allekirjoittaneet sopimuksen 400 miljoonan euron hybridilainalimiitistä yhtiön tukemiseksi. Päätöksen järjestelystä teki valtioneuvoston yleisistunto 18. helmikuuta 2021 ja järjestelyllä on Euroopan komission kilpailuviranomaisen hyväksyntä Euroopan unionin valtiontukisäätelyn mukaisesti.

Koronapandemiasta seuranneet matkustusrajoitukset ovat aiheuttaneet Finnairille mittavia tappioita, mikä on huomioitu lainan korkotasossa.

Limiitistä noin 350 miljoonan euron suuruinen osuus on sopimuksen solmimisen jälkeen yhtiön käytettävissä komission 12. maaliskuusta 2021 tekemän valtiontukipäätöksen nojalla, joka mahdollistaa 350 miljoonan euron rahoituspaketin.

Finnair voisi nostaa lainaa, jos sen kassavarat tai oma pääoma laskisivat lainaehdoissa määriteltävien raja-arvojen alapuolelle. Jäljelle jäävälle noin 50 miljoonan euron osuudelle haetaan myöhemmin komission erillinen hyväksyntä.

Finnairin oma pääoma oli vuoden 2020 lopussa 896,6 miljoonaa euroa ja sen kassavarat olivat tuolloin 823,7 miljoonaa euroa.

”Olemme kattavin ja oikea-aikaisin rahoitustoimin pyrkineet varmistamaan, että Finnairilla on selkeä polku ulos pandemiasta. Olemme kiitollisia valtio-omistajan arvokkaasta tuesta. Nyt hyväksytty hybridilaina on tärkeä askel taloudellisen vakautemme varmistamisessa siinäkin tapauksessa, että liikenne lähtisi toipumaan oletettua hitaammin”, toteaa Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

”Jatkamme työtä kustannusrakenteemme tasapainottamiseksi ja kilpailukykymme turvaamiseksi, jotta voimme edelleen toteuttaa strategiaamme pandemian jälkeisellä tiukasti kilpailulla markkinalla", jatkaa Manner.

Lue myös: