Finavia ja Pelastusopisto kehittävät koulutusta lentoasemien palo- ja pelastustarpeisiin

Pelastuskalusto_EFHKFinavia ja Pelastusopisto ovat solmineet viisivuotisen sopimuksen lentoasemahenkilöstön palo- ja pelastuskoulutuksen toteuttamisesta Kuopiossa. Tavoitteena on pitkäaikaisella kumppanuudella yhteistyössä kehittää palo- ja pelastuskoulutusta lentoasemien tarpeisiin.

Lentoasemilla työskentely vaatii palo- ja pelastusvahvuudessa mukana olevalta henkilöstöltä palo- ja pelastuskelpoisuuden ylläpitämistä säännöllisillä koulutuksilla. Koulutukseen kuuluu perus- ja kertauskursseja sekä taitoja ylläpitäviä paloharjoituksia. Koulutettavaa henkilöstöä Finavialla on noin 300 henkilöä. Suurin osa heistä tekee palo- ja pelastustyötä oman työnsä ohella. Helsinki-Vantaan lentoasemalla työskentelee päätoimisia palomiehiä.

Pelastusopisto löytyi koulutuksen toteuttajaksi, kun Finaviassa kartoitettiin vaihtoehtoja modernin paloharjoitusalueen toteuttamiseksi. Finavia on aikaisemmin järjestänyt palo- ja pelastus-henkilöstönsä kouluttamisen itse oman koulutusorganisaationsa kautta.

"Yhteistyöllä Pelastusopiston kanssa saavutetaan laadukas koulutus Finavian tarpeisiin. Isolla koulutusorganisaatiolla on tarjota modernit puitteet harjoittelulle, hyvät opetusvälineet ja ammattitaitoinen opetushenkilöstö", toteaa Finavian pelastuspäällikkö Veli-Matti Sääskilahti.

"Finavia toimittaa Pelastusopistolle omassa koulutuksessa käytössään olleita lentokenttäpaloautoja ja lentokonesimulaattorikin saadaan käyttöön vielä tämän vuoden aikana".

Pelastusopisto on sisäasiainministeriön alainen oppilaitos, joka vastaa pelastustoimen ja hätäkeskusten ammatillisesta koulutuksesta, normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseen tähtäävästä koulutuksesta sekä kansainvälisiin pelastustoimen- ja siviilikriisinhallintatehtäviin valmentavasta koulutuksesta.

Koulutustehtävän ohella Pelastusopisto huolehtii osaltaan pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.