Finavia: Olemme noudattaneet hyvää hallintotapaa

Finavia_sign_2Finavian hallitus toteaa tiedotteessaan yhtiön noudattavan toiminnassaan hyvää hallintotapaa. Tiedotteella viitataan Helsingin Sanomien uutiseen yhtiön hallituksen puheenjohtajan vaihtumisesta, minkä yhteydessä esitettiin väite hyvän hallintotavan rikkomisesta.

Finaviassa on vuosina 2009-2011 tehty johdannaissopimuksia, joista osa on vuoden 2011 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä osoittautunut luonteeltaan ei-suojaaviksi ja so. yhtiön rahoituspolitiikan vastaisiksi. Finavia on purkanut strukturoidut, ei-suojaavat johdannaissopimukset yhtiön hallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

Finavia on selvittänyt johdannaisiin liittyviä vastuukysymyksiä ja ryhtynyt tarkoituksenmukaisiin toimiin niiden osalta. Asiaan liittyvät prosessit ovat yhä kesken.Osa näitä toimia oli se, että yhtiö katsoi aiheelliseksi nostaa kanteen tilintarkastajanaan vuonna 2010 toiminutta Deloittea vastaan estääkseen kanneoikeutensa vanhentumisen vuonna 2015.

Asian käsittely käräjäoikeudessa on kuitenkin päättynyt, sillä osapuolet ovat tehneet sovintosopimuksen, jolla riitaisuudet päätetään ja jonka mukaan osapuolilla ei ole sopimuksessa sovitun lisäksi vaatimuksia toisiaan kohtaan. Sovintosopimuksen tarkemmat ehdot on sovittu salassapidettäviksi.

"Finavian kannalta sovintosopimuksen tekeminen oli mielekästä ja yhtiön edun mukaista. Finavian hallitus äänesti sopimuksen solmimisesta tilintarkastusyhtiön kanssa. Äänestyksen jälkeen hallitus piti sovintosopimusta yhtiön edun mukaisena. Silloinen puheenjohtaja jätti ainoana asiassa eriävän mielipiteen ja päätti omana ratkaisunaan erota. Valtion omistajaohjaus on ollut hyvän hallintotavan mukaista, kun Finavian hallitus on käsitellyt vaikeaa asiakokonaisuutta", toteaa Finavian hallituksen varapuheenjohtaja Juha Häkkinen.

Lue myös: