Finnair ensimmäisenä lentoyhtiönä maailmassa käyttämään vireysmallinnusta

 

Finnair on ottanut ensimmäisenä lentoyhtiönä maailmassa käyttöön vireysmallin lentäjien työvuorolistoja tehtäessä. Uusi tieteellisesti määritelty ja kokeellisesti varmistettu järjestelmä on rakennettu Boeing Alertness Model BAM:n avulla. Ohjelma arvioi lentäjän vireystilaa ja edistää lentoturvallisuutta sekä työhyvinvointia.

– Finnairille lentotoiminnan perusasia on turvallisuus. Finnair kehittää jatkuvasti turvallisuutta ja työhyvinvointia tukevia toimintatapoja sekä toimii proaktiivisesti ennaltaehkäisten turvallisuuteen liittyviä mahdollisia riskejä. Tämän vuoksi halusimme lähteä Jeppesenin tutkimukseen mukaan heti alusta asti, Finnairin Safety and Quality Management -osaston johtaja Antti Aukia kertoo.

Finnair on ensimmäinen lentoyhtiö, joka pystyy parantamaan miehistön työssäjaksamista vaikuttamalla monimutkaisen miehistöaikataulun rakenteeseen kaikki turvallisuuskriteerit tarkasti huomioiden sekä tuottavuutta ylläpitäen.

BAM sisältyy Fatigue Risk Management Systemsiin (FRMS), jonka avulla työvuorosuunnittelussa voidaan ottaa entistä selvemmin huomioon mm. aikaerot ja niistä aiheutuva väsymys. Malli esimerkiksi varoittaa työvuoroista, joissa vireystaso saattaa laskea liiaksi.

– Tämä on Finnairille tärkeä virstanpylväs miehistön työhyvinvoinnin parantamisessa. Työvuorolistojen suunnittelu on ollut tähän asti hyvin subjektiivista. Uuden työkalun keräämä tieto antaa tieteellistä faktaa suunnittelun tueksi, joten nyt voimme vaikuttaa miehistön lentoaikatauluun rytmittämällä työt entistä paremmin, Aukia selventää.

Finnair on tehnyt tiivistä yhteistyötä Jeppesenin kanssa ja testannut mallin ja työkalun toimivuutta kenttäkokein. Yhteensä 34 vapaaehtoista Finnairin lentäjää osallistui tutkimukseen 400 päivän ajan. Tuloksia verrattiin vireysmallin antamiin tuloksiin ja todettiin niiden korreloivan keskimäärin niin hyvin, että mallia kannattaa käyttää.
 
Fatigue Risk Management on tulevaisuudessa pakollinen kaikille lentoyhtiöille. Järjestelmä on tarkoitus ottaa täysimääräiseen käyttöön Finnairissa jo syksyn aikana.