Finnair hankki Nesteeltä 750 tonnia uusiutuvaa SAF-lentopolttoainetta - käytössä Helsinki-Vantaalla

neste_FinnairFinnair lisää uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä osana tavoitettaan vähentää lentämisen hiilidioksidipäästöjä. Finnair on ostanut 750 tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta kumppaniltaan Nesteeltä käytettäväksi Helsinki-Vantaalta lähtevillä lennoilla. Finnair julkisti päästövähennyshankkeensa Nesteen kanssa keväällä 2020.

Uusiutuva lentopolttoaine (SAF) on yksi tärkeimmistä työkaluista lentämisen päästöjen vähentämiseksi lähivuosina. Nesteen Finnairille toimittamalla Neste MY Uusiutuvalla Lentopolttoaineella voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 % polttoaineen koko elinkaaren aikana fossiilisen lentopolttoaineen käyttöön verrattuna.

Yhteensä Finnairin nyt hankkima erä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä koko elinkaarensa ajalta noin 1770 tonnia. Finnairin hankkima 750 tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta vastaa puhtaassa muodossa, 100 %:na käytettynä noin 400 lentoa Helsingistä Tukholmaan.

Tämä on toistaiseksi Finnairin suurin yksittäinen uusiutuvan lentopolttoaineen hankintaerä. Uusiutuva lentopolttoaine toimitetaan Helsinki-Vantaan lentokentälle alkuvuodesta 2023.

Finnair on mukana oneworld-allianssin pyrkimyksessä käyttää 10 % uusiutuvaa lentopolttoainetta vuoteen 2030 mennessä ja osallistuu myös oneworldin yhteishankintoihin vuosina 2025–2032. Uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä lisää myös tuleva EU:n asettama uusiutuvan lentopolttoaineen käyttövelvoite.

Myös Finnairin asiakkaat ovat mukana lentämisen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä: pieni osa jokaisen lentolipun hinnasta ohjataan uusiutuvan lentopolttoaineen käytön kustannuksiin.  

Finnair_A350_TO”Finnair täyttää tänä vuonna 100 vuotta, ja lentämisen päästöjen vähentäminen on välttämätön osa kestävää tulevaisuutta. Uusiutuva lentopolttoaine on yksi lähivuosien tärkeimmistä työkaluista lentämisen päästöjen vähentämiseen. Otamme tähän myös asiakkaat mukaan ja pieni osa jokaisesta myydystä lentolipusta menee uusiutuvan lentopolttoaineen kustannuksiin”, kertoo Finnairin vastuullisuusjohtaja Eveliina Huurre.

”Asiakkaamme voivat lisäksi käyttää päästöhyvityspalveluamme, jossa he voivat tehdä lentämisen päästöjä suoraan vähentävän uusiutuvan lentopolttoaineen ostoja sekä kompensoida päästöjä", jatkoi Huurre. 

”Finnair oli yksi ensimmäisistä lentoyhtiöistä, jotka käyttivät Neste MY Uusiutuvaa Lentopolttoainetta. Olemme tehneet pitkään yhteistyötä ja odotan innolla, että voimme tukea Finnairia kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Uusiutuva lentopolttoaine on tällä hetkellä tehokkain käytettävissä oleva työkalu lentomatkustuksen päästöjen vähentämiseen", sanoi Nesteen Renewable Aviation -liiketoimintayksikön Euroopan johtaja Jonathan Wood.

"On hienoa nähdä Finnairin tekevän aloitteen vapaaehtoisesti uusiutuvan lentopolttoaineen ostamisesta osana kestävän kehityksen sitoumuksiaan ja lisäävät asiakkaidensa tietoisuutta siitä, miten he voivat olla mukana luomassa myös lentoliikenteelle kestävämpää tulevaisuutta”, jatkoi Wood. 

Uusiutuvan lentopolttoaineen käytön lisääminen lisää lentoyhtiön kustannuksia, sillä uusiutuva lentopolttoaine on selvästi fossiilista polttoainetta kalliimpaa. Nykyarvion mukan SAF-polttoaine on edelleen 3-5 kertaa fossiilista lentopolttoainetta kalliimppaa.

Finnair valmistautuu jo nyt tähän ohjaamalla pienen osan jokaisesta myydystä lentolipusta, noin 20 senttiä per lippu, uusiutuvan lentopolttoaineen kustannuksiin. Tulevaisuudessa tämä osuus voi olla enemmän, kun lentämiselle asetetut käyttövelvoitteet lisäävät uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä.   

LWI_final_2Finnair ilmoitti maaliskuussa 2020 yhdessä Nesteen kanassa tavoitteansa nettopäästöjen puolitusta koko yhtiössä aiotaan  vuoden 2025 loppuun mennessä ja hiilineutraalius tavoitetta vuoden 2045 loppuun mennessä. Finnairin lentoliikenteen bruttopäästöt vuonna 2019 olivat 3,5 mijoonaa tonnia hiilidioksidia.

Hiilineutraaliustavoitteen julkistuksen yhteydessä Finnair ilmoitti aikovansa käyttää vuoden 2025 loppuun mennessä vuosittain noin 10 miljoonaa euroa uusiutuviin polttoaineisiin. Biolpolttoaineen käyttömäärää on aiotaan siis lisätä vuosittain.

Finnair kannustaa asiakkaitaan myös vähentämään lentojensa hiilidioksidikuormaa omilla toimilla: Finnair on keväästä 2022 lähtien tarjonnut asiakkailleen mahdollisuuden hyvittää lentämisen päästöjä yhdistämällä uusiutuvia lentopolttoaineita ja sertifioituja päästövähennysprojekteja. Palvelu toimii Finnairin yhteistyökumppanin Chooosen sivustolla.


Uusiutuva lentopolttoaine mahdollistaa merkittävät päästövähennykset

Neste_biofuel_tankkiautoIlmailuala tarvitsee käyttöönsä 500 miljoonaa tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta vuosittain vuoteen 2050 mennessä, jonka myötä olisi saavutettavissa merkittävät päästövähennykset.

Suomalainen Neste on johtava uusiutuvien lentopolttoaineiden valmistaja. Nykyisten laajennushankkeiden myötä SAF-polttoaineiden tuotantokapasiteetti nousee kuluvan vuoden aikana 1,5 miljoonaan tonniin ja vuoteen 2026 mennessä 2,2 miljoonaan tonniin. Nesteen tavoitteena on yli 20 miljoonan tonnin valmistus vuoteen 2030 mennessä.

Käynnissä on myös useita hankkeita, joissa pyritään mahdollistamaan 100-prosenttisen uusiutuvan lentopolttoaineen käyttö lentokoneiden moottoreissa. Nykyisin suurin sallittu sekoitussuhde on 50 prosenttia.

Uusiutuva lentopolttoaine tarjoaa kestävämmän vaihtoehdon perinteiselle, fossiilipohjaiselle lentopolttoaineelle. Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine valmistetaan vastuullisesti hankituista 100-prosenttisesti uusiutuvista jätteistä ja tähteistä, kuten käytetystä paistorasvasta ja eläinrasvajätteestä.

taivas_vanat_2Vaikka SAF-lentopolttoaine vähentää päästöjä elinkaarensa aikana jopa 80 prosenttia niin poltettaessa lentokoneen moottoreissa SAF-polttoaineen CO2-päästöt ovat samalla tasolla kuin fossiilisella lentopolttoaineella. Uusiutuvasta lentopolttoaineesta vapautuu saatujen tuloksien mukaan kuitenkin vähemmän hiukkasia kuin perinteisestä kerosiinista kaikissa moottorin toimintaolosuhteissa. Tämä viittaa mahdollisuuteen parantaa ilmanlaatua lentoasemien ympäristössä ja pienentää ilmastovaikutuksia.

Lisäksi uusiutuvalla lentopolttoaineella on matalampi tiheys, mutta korkeampi energiapitoisuus yhtä polttoainekilogrammaa kohti verrattuna fossiiliseen kerosiiniin. Tämä parantaa lentokoneen polttoainetehokkuutta, sillä polttoainetta kuluu vähemmän ja polttoainemassa on pienempi.

Lue myös: