Finnair hankkii omia osakkeitaan kannustinohjelmiensa tarpeisiin

Fin_tail_1Finnair Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää varsinaisen yhtiökokouksen 25. maaliskuuta 2015 antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet hankitaan pääosin Finnairin henkilöstön FlyShare-osakesäästöohjelman sekä avainhenkilöiden pitkän aikavälin osakekannustinjärjestelmän toteuttamista varten.

 

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 800 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,62 % Finnairin kaikista osakkeista ja äänistä.Yhtiön hallussa on tällä hetkellä yhteensä 325 205 omaa osaketta, mikä vastaa noin 0,25 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Finnairin osakkeen päätöskurssi 17. joulukuuta 2015 oli 4,98 euroa, jolla 800 000 osaketta maksaisi noin 4,0 miljoonaa euroa.

Osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 28. joulukuuta 2015 ja päättyy viimeistään toukokuun 2016 loppuun mennessä. Omat osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin julkisen kaupankäynnin välityksellä niille muodostuvaan hankintahetken hintaan.

Finnairin hallituksella on valtuutus hankkia yhteensä 5 000 000 yhtiön omaa osaketta. Valtuutus on voimassa 25. syyskuuta 2016 saakka.