Finnair kasvatti matkustajamäärää kesäkuussa lähes 6 prosenttia

Finnair_JFK_1Finnair kasvatti kokonaismatkustajamäärä 5,7 prosenttia verrattuna edellisvuoden kesäkuuhun. Kasvu oli suurinta Pohjois-Amerikkaan suuntautuvassa liikenteessä. Finnair avasi kesäkuussa uuden kausireitin Chicagoon.

Kesäkuun liikennetilastojen mukaan Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna laski 0,1 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 1,5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Vertailukauden matkustajakäyttöaste oli 84,7 prosenttia.

Yhtiön Aasian-liikenteen kapasiteetti laski kesäkuussa 7,1 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna laski 2,3 prosenttia vertailukaudesta. Euroopan-liikenteen osalta kapasiteetti kasvoi 4,7 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 3,2 prosenttia.

Matkustajaliikenteen yksikkötuotto tarjotulta henkilökilometriltä* kasvoi huhti-kesäkuussa 4,3 prosenttia ja oli 5.52 eurosenttiä.

"Matkustajaliikenteen yksikkötuotot kehittyivät vuoden toisella neljänneksellä positiivisesti kaikilla liikennealueilla Euroopan-liikennettä lukuun ottamatta. Asiakkaat ovat ottaneet hyvin vastaan Chigacon reitin avauksen 13. kesäkuuta. Reitti korvasi Hanoin kausireitin, ja sen myynti on lähtenyt käyntiin odotusten mukaisesti. Lisäksi liikematkustajien määrä on ilahduttavasti hienoisessa nousussa”, sanoo Finnairin talousjohtaja Mika Stirkkinen.

Finnairin rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi kesäkuussa 3,8 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit laskivat 1,6 prosenttia vertailukaudesta.

Reittiliikennerahdin kokonaiskäyttöaste oli 55,4 prosenttia. Rahtiliikenteen kokonaisluvuissa näkyy rakenteellinen muutos vertailukaudesta: Finnair on luopunut NGA:lta vuokratun rahtilentokonekapasiteetin käytöstä Aasian liikenteessä. Rahtiliikenne oli kesäkuussa lähes kokonaan reittilennoilla mukana kuljetettavaa rahtia.

Finnairin lennoista kesäkuun aikana kulki aikataulussa 86,5 prosenttia. Vuotta aikaisemmin täsmällisuus oli hieman parempo 87,1 prosenttia.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet Kesäkuu 2015

  Kesäkuu 2015 muutos % Vuoden 2015 alusta muutos %
         
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 945,1 5,7 4 905,5 3,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 675,4 -0,1 15 536,9 1,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 265,5 1,5 12 210,6 1,1
Matkustajakäyttöaste % 84,7 1,3 p 78,6 -0,5 p
Rahti ja posti tn 10 940,6 -15,0 61 904,5 -16,0
Tarjotut tonnikilometrit 385,6 -4,8 2 269,3 -1,9
Myydyt tonnikilometrit 269,7 -3,2 1 462,4 -4,2
Kokonaiskäyttöaste % 69,9 1,2 p 64,4 -1,6 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 626,8 4,4 3 007,7 4,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 168,0 4,7 6 212,3 5,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 978,9 3,2 4 782,2 2,7
Matkustajakäyttöaste % 83,8 -1,2 p 77,0 -1,9 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 24,3 8,4 115,8 3,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 177,8 12,7 990,6 8,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 163,1 9,8 815,1 4,3
Matkustajakäyttöaste % 91,7 -2,4 p 82,3 -3,4 p
         
         
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 140,2 -2,1 816,2 -0,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 224,7 -7,1 7 613,6 -1,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 051,6 -2,3 6 114,0 -0,8
Matkustajakäyttöaste % 85,9 4,3 p 80,3 0,6 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 153,8 20,3 965,8 4,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 104,9 22,4 720,4 -0,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 72,0 21,7 499,3 4,0
Matkustajakäyttöaste % 68,6 -0,4 p 69,3 2,8 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 576,6 -5,1 54 028,2 -2,8
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 727,6 -22,4 10 308,6 -12,4
- Pohjois-Amerikan   rahtiliikenne tn 623,9 -6,0 3 784,7 -4,4
- Asian rahtiliikenne tn 7 098,0 0,5 39 106,4 0,4
- Kotimaan rahtiliikenne tn 127,1 -7,9 828,6 -7,7
Rahtilento tn** 1 363,9 -51,1 7 876,2 -56,5
Kokonaisrahti-   ja posti tn 10 940,6 -15,0 61 904,5 -16,0
Tarjotut   rahtitonnikilometrit* milj. 115,3 -10,3 676,1 -4,2
Myydyt   rahtitonnikilometrit milj. 67,0 -14,7 370,0 -17,0
Tarjotut reittiliikenteen   rahtitonnikilometrit* milj. 108,2 3,8 630,4 11,5
Myydyt reittiliikenteen   rahtitonnikilometrit milj. 60,0 -1,6 332,4 -1,2
Rahtiliikenteen   kokonaiskäyttöaste* % 58,1 -3,0 p 54,7 -8,4 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 37,3 -27,0 p 41,6 -17,4 p
- Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 60,6 1,3 p 56,1 -5,0 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 55,4 -3,0 p 52,7 -6,8 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna

- Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

- Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus tarjotuista tonnikilometreistä