Finnair lentoyhtiöiden hiilidioksidipäästöjen leikkaajien parasta A-ryhmää

Biofuel_finnairFinnair saavutti jälleen erinomaisen tuloksen arvostetun Carbon Disclosure Project CDP:n vuoden 2012 Pohjoismaiden raportissa. Yhtiö sijoittui listauksen kärkeen 92 pisteellä sadasta ja pääsi ensimmäisenä lentoyhtiönä kautta aikojen CDP-raportin Leadership-indeksiin. Finnair on vähentänyt päästöjään vuodesta 1999 neljänneksellä istuinta kohden.

CDP vastaa maailman ainoasta globaalista ilmastonmuutosraportointijärjestelmästä. Sen tilaajina ovat 655 institutionaalista globaalia sijoittajaa eri puolilta maailmaa. Näiden sijoittajien hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu arvo ylittää 78 biljoonaa dollaria. Finnair on osallistunut CDP:hen vuodesta 2007 lähtien.

Raportissa Finnair saa kiitosta toimistaan, joilla se on vähentänyt merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjään, parantanut raportointiaan ja tunnistanut ilmastonmuutokseen liittyvät strategiset liiketoimintamahdollisuudet ja -riskit.

”Ilmailuala on energia- ja pääomavaltainen toimiala, jolle tehokas toiminta on aivan keskeistä. Meille kasvihuonepäästöjen vähentäminen kaikessa toiminnassamme on linjassa liiketoimintahyötyjen kanssa. Polttoainekustannukset ovat vajaa kolmannesvuotuisista kustannuksistamme, ja jokainen säästetty polttoainetippa lisää yhtiömme tuottavuutta”, toteaa Finnairin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen.

"Pääsy CDP-raportin Leadership-indeksiin on hieno tunnustus työstä, jota Finnair on pitkään tehnyt energiatehokkaan lentämisen edistämiseksi."

“Globaali lentoliikenne aiheuttaa arviolta 3 % kasvihuonekaasupäästöistä. Liiketoiminnan luonteen huomioiden on erityisen haasteellista löytää vähähiilisiä vaihtoehtoja kerosiinille, korostaa CDP:n Euroopan johtaja Steven Tebbe.

"Finnairin johtava toiminta päästöjen vähentämiseksi, ei vain lentoyhtiönä vaan myös muihin toimialoihin verrattuna, onkin erityisen tervetullutta. Tarvitsemme jatkuvasti uusia innovaatioita, joiden avulla taloudellisen kasvun ja kasvihuonepäästöjen kasvun suorasta verrannollisuudesta päästään eroon. CDP:n tehtävä on edistää näitä innovaatioita.”

Finnair on vähentänyt päästöjään vuodesta 1999 neljänneksellä istuinta kohden. Yhtiö on sitoutunut vähentämään päästöjä istuinta kohden edelleen 24 prosenttia vuoden 2009 tasosta vuoteen 2017 mennessä.

Saavuttaakseen tavoitteensa yhtiö noudattaa strategiaa, joka koostuu neljästä osa-alueesta: teknologisesta kehityksestä, operatiivisen toiminnan parantamisesta, infrastruktuurin kehittämisestä ja globaalin päästökauppajärjestelmän tukemisesta.

Yli 4 000 organisaatiota 72 maassa mittaa ja raportoi kasvihuonekaasupäästöihinsä, vesitalouteensa ja ilmastonmuutosstrategioihinsa liittyviä seikkoja Carbon Disclosure Projectissa. CDP on riippumaton järjestö, joka tukee yrityksiä päästövähennystavoitteiden määrittämisessä ja toiminnan kehittämisessä.

Se palvelee erityisesti sijoittajayhteisöä, jonka jäsenet hyödyntävät tietoja muun muassa yhtiöiden ranking-luokittelussa, sijoitusindeksien muodostamisessa, sekä sijoituskohteiden pitkän aikavälin ilmastonmuutokseen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien arvioinnissa.

Raportoinnin yhtiökohtaiset tiedot ovat saatavilla mm. Bloombergin ja Thompson Reutersin kautta.CDP Nordic Report 2012 on saatavilla osoitteessa https://www.cdproject.net/CDPResults/CDP-Nordic-260-Climate-Change-Report-2012.pdf

Lisätietoja Finnairin hiiliraportoinnista ja päästöjen vähennystoimista on saatavilla yhtiön vuoden 2011 yhteiskuntavastuuraportissa osoitteessa http://www.finnairgroup.com/yhteiskunta/index.html

Lisätietoja CDP:sta on saatavilla osoitteessa https://www.cdproject.net/en-US/Pages/HomePage.aspx

.