Finnair myi helmikuussa entistä enemmän

A321ER_10Finnair kasvatti kokonaiskapasiteettiaan helmikuussa 2,9 prosentillaa ja liikennettä myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 2,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste oli kuitenkin hienoisessa laskussa 78,9 prosenttia.

Aasian-liikenteen osalta kapasiteetti kasvoi helmikuussa yhdellä prosentilla ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi1,9 prosenttia vertailukaudesta. Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 4,4 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 2,0 prosenttia.

Rahtiliikenne myydyillä rahtitonnikilometreillä mitattuna laski helmikuussa 5,7 prosenttia ja rahtikapasiteetti kasvoi 4,1 prosenttia vertailukaudesta. Rahdin kokonaiskäyttöaste laski 5,9 prosenttiyksikköä vertailukaudesta ja oli 57,1 prosenttia.

Helmikuussa Finnairin lennoista 87,0 prosenttia (84,6) saapui aikataulussa.


Finnairin lentoliikenteen suoritteet Helmikuu 2015

 

  Helmikuu 2015   muutos %   Vuoden 2015 alusta   muutos %
         
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 719,5 3,3 1 432,9 2,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 399,5 2,9 5 016,0 2,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 892,6 2,2 3 894,1 1,7
Matkustajakäyttöaste % 78,9 -0,6 p 77,6 -0,8 p
Rahti ja posti tn 9 785,3 -6,8 19 131,0 -12,1
Tarjotut tonnikilometrit 350,6 0,2 738,2 -0,4
Myydyt tonnikilometrit 227,8 0,0 462,3 -2,2
Kokonaiskäyttöaste % 65,0 -0,1 p 62,6 -1,2 p
         
         
         
Euroopan liikenne        
Matkustajat 1000 404,4 3,9 816,4 4,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 892,4 4,4 1 829,0 4,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 665,3 2,0 1 345,5 2,6
Matkustajakäyttöaste % 74,6 -1,7 p 73,6 -1,1 p
         
Pohjois-Amerikan liikenne        
Matkustajat 1000 20,9 4,1 43,2 3,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 194,5 10,7 406,0 8,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 155,6 3,7 321,5 2,8
Matkustajakäyttöaste % 80,0 -5,4 p 79,2 -4,3 p
         
         
Aasian liikenne        
Matkustajat 1000 130,8 3,1 275,1 2,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 180,8 1,0 2 545,6 2,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 980,4 1,9 2 061,9 1,1
Matkustajakäyttöaste % 83,0 0,7 p 81,0 -0,9 p
         
Kotimaan liikenne        
Matkustajat 1000 163,4 1,8 298,3 -3,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 131,8 0,2 235,4 -8,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 91,3 4,1 165,3 -0,3
Matkustajakäyttöaste % 69,3 2,6 p 70,2 5,9 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 8 491,5 8,3 16 657,3 3,8
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 593,6 1,9 3 162,2 -4,2
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 773,1 14,4 1 410,3 9,2
- Asian rahtiliikenne tn 5 989,4 9,9 11 815,1 6,0
- Kotimaan rahtiliikenne tn 135,4 -8,5 269,6 -12,8
Rahtilento tn** 1 293,8 -51,4 2 473,8 -56,8
Kokonaisrahti- ja posti tn 9 785,3 -6,8 19 131,0 -12,1
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 102,5 4,1 220,1 5,1
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 58,5 -5,7 113,7 -12,4
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 57,1 -5,9 p 51,7 -10,4 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 45,1 -16,2 p 39,6 -19,8 p