Finnair nosti matkustajakäyttöastettaan lokakuussa

Finnair_lineupFinnairin liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna lokakuussa 4,3 prosenttia, ja kokonaiskapasiteetti kasvoi 0,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste nousi 3,1 prosenttiyksikköä ja oli 78,6 prosenttia.

Aasian liikenteen kapasiteetti kasvoi lokakuussa 1,4 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 6,3 prosenttia edellisvuodesta.

Euroopan liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 13,1 prosenttia ja kapasiteetti 7,0 prosenttia edellisvuodesta.

Lomaliikenne laski myydyillä henkilökilometreillä mitattuna lokakuussa 27,9 prosenttia ja kapasiteetti laski 24,8 prosenttia.

Rahtiliikenne kasvoi vertailukaudesta 1,3 prosenttia ja kapasiteetti kasvoi 3,3 prosenttia edellisvuodesta. Rahdin kokonaiskäyttöaste laski 1,3 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 69,5 prosenttia.

Finnairin lentojen saapumistäsmällisyys oli lokakuussa erinomainen. Reittilennoista 90,8 prosenttia (90,3) ja kaikista lennoista 90,3 prosenttia (89,6) saapui aikataulussa.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet lokakuu 2013

 

  lokakuu 2013 muutos % tammi – lokakuu 2013 muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 799,3 6,4 7 920,7 6,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 654,3 0,2 26 386,1 3,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 086,7 4,3 21 260,8 7,0
Matkustajakäyttöaste % 78,6 3,1 p 80,6 2,5 p
Rahti ja posti tn 13 406,1 4,6 122 076,5 -2,3
Tarjotut tonnikilometrit 403,9 2,1 3 981,9 1,9
Myydyt tonnikilometrit 267,0 3,4 2 644,7 3,6
Kokonaiskäyttöaste % 66,1 0,9 p 66,4 1,1 p
         
Reittiliikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 743,4 9,7 7 231,6 7,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 428,9 3,5 23 571,9 4,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 904,3 9,0 18 705,7 8,3
Matkustajakäyttöaste % 78,4 4,0 p 79,4 2,6 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 449,3 11,7 4 311,0 9,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 869,4 7,0 8 139,9 10,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 655,2 13,1 6 236,1 12,3
Matkustajakäyttöaste % 75,4 4,1 p 76,6 1,4 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 16,1 15,3 179,8 6,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 118,8 4,5 1 357,8 3,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 106,2 15,3 1 187,1 6,4
Matkustajakäyttöaste % 89,4 8,4 p 87,4 2,5 p
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 145,2 6,6 1 423,4 7,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 343,4 1,4 13 043,9 2,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 081,6 6,3 10 614,0 6,9
Matkustajakäyttöaste % 80,5 3,7 p 81,4 3,5 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 132,8 5,9 1 317,3 -0,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 97,3 1,1 1 030,3 -2,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 61,2 6,4 668,5 -1,1
Matkustajakäyttöaste % 63,0 3,2 p 64,9 1,1 p
         
Lomaliikenne        
Matkustajat 1000 55,9 -24,0 689,2 -0,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 225,4 -24,8 2 814,2 -3,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 182,4 -27,9 2 555,0 -1,5
Matkustajakäyttöaste % 80,9 -3,4 p 90,8 2,2 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 10 512,1 2,5 95 294,8 -0,6
- Euroopan rahtiliikenne tn 2 271,2 22,1 19 532,0 14,0
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 618,4 -1,6 6 323,2 -0,6
- Asian rahtiliikenne tn 7 448,3 -1,7 67 895,7 -3,8
- Kotimaan rahtiliikenne tn 174,2 -5,6 1 543,9 -11,6
Rahti lomaliikenteessä tn 4,8 -54,7 202,9 55,2
Rahtilento tn** 2 889,2 13,2 26 578,8 -8,1
Kokonaisrahti- ja posti tn 13 406,1 4,6 122 076,5 -2,3
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 115,2 3,3 1 139,5 -1,1
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 80,1 1,3 740,1 -4,3
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 69,5 -1,3 p 65,0 -2,2 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 69,8 -6,0 p 71,6 -2,8 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 77,9 -2,7 p 73,2 -5,4 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia
** Lentojen lukumäärässä on mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus tarjotuista tonnikilometreistä