Finnair ottaa mobiilisovellukset käyttöön lentokoneiden linjahuolloissa

Airbus_nosesFinnair ottaa käyttööön ensimmäiset IBM MobileFirst for iOS -sovellukset Finnairin Tekniikassa lentokoneiden linjahuollossa vuoden 2017 alkupuolella. Sovellukset tuovat mekaanikkojen käyttöön mm. digitaaliset tehtäväkortit ja dokumentit. Luvassa on myös työkaluja esimiehille huoltoprosessien optimointiin.

Finnair ja IBM ovat sopineet iOS enterprise -yrityssovellusten käytöstä yhtiön digitransformaatiossa. Finnair hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia niin asiakaskokemuksen kuin prosessien ja työtapojen kehittämisessä yhtiön sisällä.

Uusi Inspect & Turn -sovellus tuo lentokonemekaanikkojen ja -asentajien käyttöön digitaaliset tehtäväkortit ja dokumentaatiot analytiikkaan pohjautuvine suosituksineen työn loppuun saattamiseksi. Tämä tukee lentokoneiden laadukasta huoltoa ja lentojen täsmällisyystavoitteiden saavuttamista.

Huollon esimiehille kehitetty Assign Tech näyttää selkeän näkymän lentoaikatauluihin, huoltoprosessiin ja asentajien saatavuuteen. Sovellus ehdottaa optimaalisia työvuorojakoja ottaen huomioon kunkin asentajan osaamisen hyödyntäen kehittynyttä analytiikkaa. Sovelluksen lähettämät ilmoitukset antavat esimiehille tiedon esimerkiksi lentojen viivästymisistä tai prosesseissa ilmenneistä ongelmista, jotta he voivat tarvittaessa tehdä nopeita muutoksia.

”Yhteistyömme Applen ja IBM:n kanssa on tärkeä osa digitaalista muutosprosessiamme”, sanoo Katri Harra-Salonen, Finnairin Chief Digital Officer.

”Haluamme varmistaa, että henkilöstöllämme on helposti käytettävissä työssä tarvittava tieto, jotta he voivat tehdä parempia ja syvempään tietoon pohjautuvia päätöksiä. Yhteistyö IBM:n kanssa antaa meille käyttäjäkeskeisen, korkealaatuisen ja silti kustannustehokkaan tavan kehittää digitaalisia sovelluksia ja sitä kautta kehittää toimintaamme lentoyhtiönä”, jatkaa Harra-Salonen.

”Lisäämällä reaaliaikaisuutta ja läpinäkyvyyttä koko huoltoprosessissa voimme merkittävästi kehittää tuottavuuttamme ja lisätä myös työn mielekkyyttä”, sanoo Finnairin Tekniikan johtaja Jari Huhtinen.

”Mekaanikkomme olivat mukana sovellusten kehitystyössä Applen ja IBM:n kanssa. Näin pystyimme varmistamaan parhaan mahdollisen käyttökokemuksen ja yhteensopivuuden meidän prosessiemme kanssa."

Finnair on ensimmäinen lentoyhtiö, joka hyödyntää IBM:n uutta sovellusten suunnittelu- ja kehitysmallia Mobile at Scale for iOS, joka on suunnattu useita iOS-sovelluksia käyttöönottaville asiakkaille. Mobile at Scale for iOS parantaa sovellusten suunnittelun, kehittämisen, käyttöönoton ja ylläpidon nopeutta, tehokkuutta ja laatua läpi sovellusten koko elinkaaren.

Finnairilla on nimetty IBM MobileFirst for iOS Garage -tiimi, joka pystyy toteuttamaan projekteja nopealla aikataululla. MobileFirst for iOS Garage on iOS-sovellusten kehityskeskus, joka toimii maailmanlaajuisesti. Finnairilla on näin pääsy maailman laajimpaan Swift-kehittäjien, suunnittelijoiden, integraatio- ja iOS-osaajien yhteisöön sekä konsultointipalveluihin.

Garage-tiimi kykenee toimittamaan Finnairin liiketoiminta- ja asiakastarpeisiin räätälöidyt ensimmäiset sovellusversiot jopa muutamassa viikossa. Tämä lisää projektien johdonmukaisuutta ja mahdollistaa 25 prosentin säästöt suunnittelutyössä, --kustannuksissa ja -ajassa.

Finnairin käyttämät sovellukset hyödyntävät IBM:n pilviympäristöä, joka mahdollistaa useiden sovellusten nopean käyttöönoton tarpeen mukaan, saumattomasti läpi koko organisaation. Sovelluksissa yhdistyvät yksinkertaisuus ja analytiikkakyvykkyydet, joiden avulla on mahdollista tuottaa syvempää tietoa paremman päätöksenteon ja työn johtamisen tueksi.

”Finnair kehittää jatkuvasti uusia innovatiivisia ratkaisuja ja toimii esimerkkinä paitsi omalle toimialalleen myös kaikille muille eri toimialojen yrityksille. Sen sijaan, että yhtiö käyttäisi mobiiliratkaisuja siilomaisesti, se pyrkii IBM:n osaamisen ja ratkaisujen avulla digitalisoimaan koko liiketoimintansa”, sanoo IBM:n matkailu- ja kuljetustoimialan johtaja Raimon Christiani.

”Finnairilla on käytettävissään IBM:n koko MobileFirst for iOS -sovellusportfolio. Mikäli yhtiö tarvitsee ratkaisuja esimerkiksi työnteon tehostamiseen tai matkustuskokemuksen kehittämiseen, on meillä tarvittava osaaminen sen toteuttamiseksi."