Finnairin Euroopan liikenteen kapasiteetti kasvoi toukokuussa

Finnair_fleet_1Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi toukokuussa 1,5 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 0,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste oli 75,0 prosenttia.

Finnair kasvatti Euroopan liikenteen kapasiteettia 4,1 prosenttia edellisvuodesta ja liikennettä myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 3,1 prosentilla  Aasian liikenteen osalta kapasiteetti laski toukokuussa 2,4 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 3,1 prosenttia vertailukaudesta.

 Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi toukokuussa 6,0 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit laskivat 6,2 prosenttia vertailukaudesta. Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste oli 51,9 prosenttia.

Finnairin mukaan rahtiliikenteen kokonaisluvuissa näkyy rakenteellinen muutos vertailukaudesta Finnairin luovuttua NGA:lta vuokratun rahtilentokonekapasiteetin käytöstä Aasian liikenteessä. Rahtiliikenne muodostui toukokuussa lähes kokonaan reittilennoilla mukana kuljetettavasta ns. belly-rahdista.

Toukokuussa Finnairin lennoista 91,0 prosenttia (89,3) saapui aikataulussa.

 
Finnairin lentoliikenteen suoritteet Toukokuu 2015

Matkustajat 1000 865,8 5,7 3 960,4 3,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 645,3 1,5 12 861,5 2,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 983,8 0,6 9 945,0 1,0
Matkustajakäyttöaste % 75,0 -0,7 p 77,3 -0,9 p
Rahti ja posti tn 10 301,1 -20,3 50 963,9 -16,2
Tarjotut tonnikilometrit 384,3 -2,6 1 883,7 -1,2
Myydyt tonnikilometrit 238,7 -6,4 1 192,8 -4,5
Kokonaiskäyttöaste % 62,1 -2,5 p 63,3 -2,2 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 562,0 4,3 2 380,9 4,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 143,7 4,1 5 044,4 5,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 858,6 3,1 3 803,3 2,6
Matkustajakäyttöaste % 75,1 -0,7 p 75,4 -2,0 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 15,2 1,7 91,5 2,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 116,3 5,5 812,8 7,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 100,6 2,5 652,0 3,0
Matkustajakäyttöaste % 86,5 -2,5 p 80,2 -3,7 p
         
         
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 127,3 -2,9 676,0 0,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 267,5 -2,4 6 388,9 -0,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 951,8 -3,1 5 062,3 -0,5
Matkustajakäyttöaste % 75,1 -0,5 p 79,2 -0,1 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 161,3 20,1 812,0 1,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 117,8 20,4 615,4 -3,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 72,7 21,2 427,4 1,5
Matkustajakäyttöaste % 61,7 0,4 p 69,4 3,3 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 064,9 -8,3 44 451,6 -2,3
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 784,8 -19,5 8 580,9 -10,1
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 500,1 -13,9 3 160,8 -4,1
- Asian rahtiliikenne tn 6 644,4 -4,4 32 008,4 0,3
- Kotimaan rahtiliikenne tn 135,6 -4,8 701,5 -7,7
Rahtilento tn** 1 236,2 -59,3 6 512,3 -57,5
Kokonaisrahti- ja posti tn 10 301,1 -20,3 50 963,9 -16,2
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 114,5 -9,6 560,8 -2,9
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 61,3 -21,8 303,0 -17,5
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 107,1 6,0 522,2 13,3
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 55,6 -6,2 272,3 -1,1
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 53,5 -8,4 p 54,0 -9,6 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 44,1 -8,6 p 42,5 -15,6 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 54,9 -5,7 p 55,2 -6,4 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 51,9 -6,7 p 52,2 -7,6 p