Finnairin hallitukseen ehdolla osaamista Keskosta ja Marimekosta - Karvinen jatkamassa puheenjohtajana

F_Karvinen_parvekkeellaFinnairin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on antanut ehdotuksensa yhtiön 20.3.2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanosta. Hallituksen jäsenten määräksi ehdotetaan vahvistettavan kahdeksan. Hallituksen jäsenistä kuusi olisi samoja ja kaksi uutta olisivat ehdotuksen mukaan Tiina Alahuhta-Kasko ja Jukka Erlund.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Jouko Karvinen valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Karvinen on ollut Finnairin hallituksen jäsen vuodesta 2016 ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017. Ehdotuksen mukaan nykyisistä hallituksen jäsenistä Colm Barrington, Montie Brewer, Mengmeng Du, Jouko Karvinen, Henrik Kjellberg ja Jaana Tuominen valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi.

Tiina_Alahuhta-Kasko003Ehdotuksen mukaan uusina jäseninä hallitukseen valittaisiin puolestaan Tiina Alahuhta-Kasko ja Jukka Erlund.

Tiina Alahuhta-Kasko (s. 1981, KTM, CEMS MIM, Suomen kansalainen), on Marimekko Oyj:n toimitusjohtaja. Hän on ollut Marimekko Oyj:n palveluksessa vuodesta 2005 ja toiminut vuodesta 2015 yhtiön toimitusjohtajana.

Vuosina 2014–2015 Alahuhta-Kasko toimi yhtiön operatiivisena johtajana ja johtoryhmän jäsenenä, 2012–2015 markkinointijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä sekä 2005–2012 yhtiön PR-johtajana/päällikkönä.

Jukka Erlund. Kuva: Kesko. Jukka Erlund (s.1974, kauppatieteiden maisteri, eMBA, Suomen kansalainen), on Kesko Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja, CFO. Hän on ollut Keskon palveluksessa vuodesta 2004, ja toiminut vuodesta 2011 talous- ja rahoitusjohtajana. Vuosina 2010–2011 hän toimi Ruokakesko Oy:n talousjohtajana, 2007–2010 Kesko Oyj:n talousjohtajana, ja 2004–2007 Kesko Oyj:n Corporate Business Controllerina.

Erlund on Kaupan liiton vero- ja talouspoliittisen valiokunnan puheenjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n talous- ja verovaliokunnan jäsen ja Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman hallintoneuvoston jäsen.

Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään. Kaikki ehdokkaat paitsi Jukka Erlund ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä omistajista.

Jukka Erlund on riippuvainen yhtiöstä, koska Finnair Oyj:n asiakaskokemuksesta vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen Piia Karhu on Kesko Oyj:n hallituksen jäsen.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Maija-Liisa Friman ja Jonas Mårtensson ovat ilmoittaneet nimitystoimikunnalle, että he eivät ole käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.


Hallituspalkkiot ennallaan

Nimitystoimikunnan tulee työjärjestyksensä mukaan tehdä ehdotuksensa yhtiökokoukselle yksimielisesti. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ei kuitenkaan tehnyt yksimielistä ehdotusta hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on ilmoittanut nimitystoimikunnalle ja yhtiölle, että Suomen valtio tulee yhtiökokouksessa esittämään palkkioiden säilyttämistä ennallaan.

 AWF_Finnair_pallo_1Hallituksen tai valiokunnan kokouksilta maksettavaksi kokouspalkkioksi ehdotetaan 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiota 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600 euroa kokoukselta.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 30 000 euroa, varapuheenjohtaja 32 400 euro ja puheenjohtaja 61 200 euroa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajat 32 400 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti. Hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostivat 1.9.2018 osakasluettelon mukaan suurimpien osakkeenomistajien edustajat eli finanssineuvos Minna Pajumaa, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto, salkunhoitaja Robin Backman, Keva, toimitusjohtaja Mikael Etola, Etola Oy, ja Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen.

Lue myös: