Finnairin johtoryhmälle uusi suoriteperusteinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

A321ER_10Finnairin hallitus on päätti uudesta osakepalkkio-ohjelmasta, joka on tarkoitettu yhtiön johtoryhmän jäsenille, toimitusjohtaja mukaan lukien. Palkkio-ohjelman ajanjakso on 1.7.2020-30.6.2023 ja kannustimena on rahaa sekä osakkeita.

Finnairin johtoryhmän kannustinjärjestelmän osallistujilla on mahdollisuus ansaita Finnairin osakkeita ja rahaa pitkän aikavälin kannustinpalkkiona, jos hallituksen asettamat tavoitteet täyttyvät.

Järjestelmä on tarkoitettu yhtiön johtoryhmän jäsenille, toimitusjohtaja mukaan lukien. Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa johtoa työskentelemään omistaja-arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä ja sitouttaa johtoa yhtiöön. Hallitus on samalla päättänyt peruuttaa yhtiön johtoryhmän osalta meneillään olevat 2018-2020, 2019-2021 ja 2020-2022 osakeohjelmat.

Ohjelmaan sisältyy kolmivuotinen suoritusjakso. Ohjelman suoritusperusteet määritetään vuosittain. Näiden lisäksi koko ohjelman suoritusjaksoon sovelletaan kynnysmittaria, joka on operatiivinen kassavirta. Ensimmäisen 12 kuukauden suoritusperusteet ovat vertailukelpoinen EBITDA, nettovelkaantumisaste, tapaturmataajuus sekä polttoainetehokkuus.

Ohjelman nojalla mahdollisesti maksettavat palkkiot toimitetaan osallistujille suoritusjakson jälkeen alkaen Q3 2023. Palkkioiden maksussa otetaan huomioon alla mainittu vuosikohtainen muuttuvan palkitsemisen maksimimäärä.

Jos ohjelmalle asetetut tavoitteet ajanjaksolla 1.7.2020-30.6.2023 saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella toimitettavien osakkeiden kokonaisbruttomäärä on enintään noin 20 000 000 osaketta. Ohjelman perusteella mahdollisesti maksettava palkkio muodostuu 50-prosenttisesti osakkeista ja 50-prosenttisesti rahasta sekä palkkioiden yhteismäärästä menevän veron arvioitua määrää vastaavasta summasta ennakonpidätystä varten.

Johtoryhmän jäsenten on säilytettävä omistuksessaan vähintään viisikymmentä prosenttia järjestelmän nojalla saamistaan netto-osakkeista, kunnes heidän osakeomistuksensa Finnairissa vastaa vähintään heidän kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.Osallistujalle yksittäisenä vuonna maksettavan muuttuvan palkitsemisen määrä ei voi ylittää sataa kahtakymmentä prosenttia osallistujan bruttomääräisestä vuosipalkasta.

Ohjelman alkaessa siihen osallistumaan oikeutettuja johtoryhmän jäseniä on 9.

Hallitus arvioi, että osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhteydessä ei anneta uusia osakkeita eikä kannustinjärjestelmällä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään.

Lue myös: