Finnairin lennot laskusuunnassa - rahtikysyntä hienoisessa kasvussa

Finnair_A320_approach_1Finnairin liikenteen kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna laski maaliskuussa 3,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna laski 5,4 prosenttia. Matkustajakäyttöaste laski 1,2 prosenttiyksikköä ja oli 79,0 prosenttia.

 

Aasian-liikenteen kapasiteetti laski maaliskuussa yhdellä prosentilla ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna laski 3,7 prosenttia edellisvuodesta.

 Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi maaliskuussa 1,5 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 5,4 prosenttia edellisvuodesta.

 Matkustajaliikenteen yksikkötuotto tarjotulta henkilökilometriltä* laski tammi–maaliskuussa 5,0 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 5,05 eurosenttiä.

  ”Matkustajaliikenteen yksikkötuotto laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa lomaliikenteen ja Aasian-liikenteen vertailukautta heikommasta kehityksestä. Aasian-liikenteessä jenin heikkeneminen vertailukaudesta vaikutti vielä ensimmäisellä vuosineljänneksellä yksikkötuottoa alentavasti”, sanoo Finnairin talousjohtaja Erno Hildén.

 Lomaliikenteen kapasiteetti laski maaliskuussa 27 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna laski 31,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksota.

Rahtiliikenteen kapasiteetti kasvoi maaliskuussa 0,1 prosenttia ja myydyt rahtitonnikilometrit kasvoivat 6,0 prosenttia vertailujaksosta. Rahdin kokonaiskäyttöaste nousi 3,8 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 69,5 prosenttia.

Lentojen täsmällisyys oli maaliskuussa erittäin hyvä. Finnairin reittilennoista 90,7 prosenttia (90,8) ja kaikista lennoista 90,2 prosenttia (89,6) saapui aikataulussa.

 

* Yksikkötuotto = lipputuotto/ASK

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet maaliskuu 2014

 

  maaliskuu 2014 muutos % vuoden  2014 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 815,5 1,8 2 214,3 2,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 600,8 -3,9 7 481,2 -2,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 055,9 -5,4 5 885,2 -4,0
Matkustajakäyttöaste % 79,0 -1,2 p 78,7 -0,9 p
Rahti ja posti tn 13 447,3 10,0 35 219,6 9,9
Tarjotut tonnikilometrit 392,7 -3,3 1 133,8 -1,3
Myydyt tonnikilometrit 265,2 -2,2 738,0 -1,2
Kokonaiskäyttöaste % 67,5 0,8 p 65,1 0,1 p
         
Reittiliikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 768,4 5,4 2 058,2 6,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 294,3 0,3 6 451,0 1,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 807,2 -0,2 4 988,0 2,2
Matkustajakäyttöaste % 78,8 -0,4 p 77,3 0,6 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 424,6 6,2 1 138,6 6,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 774,9 1,5 2 206,2 2,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 613,4 5,4 1 640,1 7,6
Matkustajakäyttöaste % 79,2 2,9 p 74,3 3,2 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 13,7 -5,1 38,5 2,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 109,4 0,2 319,5 8,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 90,5 -4,8 255,3 2,9
Matkustajakäyttöaste % 82,7 -4,4 p 79,9 -3,9 p
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 131,6 -4,5 373,0 -2,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 254,6 -1,0 3 511,9 -0,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 991,6 -3,7 2 815,1 -1,6
Matkustajakäyttöaste % 79,0 -2,3 p 80,2 -0,6 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 198,5 12,0 508,0 15,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 155,4 6,0 413,3 8,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 111,7 8,4 277,5 12,0
Matkustajakäyttöaste % 71,9 1,6 p 67,1 2,1 p
         
Lomaliikenne        
Matkustajat 1000 47,1 -34,4 156,2 -31,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 306,6 -27,0 1 030,2 -23,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 248,7 -31,3 897,1 -28,1
Matkustajakäyttöaste % 81,1 -5,0 p 87,1 -6,2 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 813,9 0,2 25 817,2 -1,6
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 873,8 -1,7 5 162,3 -2,5
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 744,5 3,9 2 035,4 6,2
- Asian rahtiliikenne tn 7 040,2 0,3 18 154,9 -2,1
- Kotimaan rahtiliikenne tn 155,4 3,6 464,6 -2,0
Rahti lomaliikenteessä tn 19,8 -47,7 62,5 -67,1
Rahtilento tn 3 613,6 50,7 9 339,9 66,0
Kokonaisrahti- ja posti tn* 13 447,3 10,0 35 219,6 9,9
Tarjotut rahtitonnikilometrit** milj. 116,8 0,1 326,2 2,2
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 81,2 6,0 211,1 6,9
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste** % 69,5 3,8 p 64,7 2,9 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 61,0 2,3 p 60,0 2,1 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste** % 68,1 3,1 p 62,3 1,4 p

Rahdin tarjotut rahtitonnikilometrit vuodelta 2013 on oikaistu laskennassa käyttöönotettujen tarkempien mittareiden vuoksi.
* Mukana myös Finnairin ostoliikenne.
** Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia.