Finnairin matkustajamäärä nousi helmikuussa 2-12% tammikuuhun nähden laskentatavasta riippuen

Finnair_winglet_1Covid-19 -pandemian vaikutukset näkyivät edelleen odotetun voimakkaasti Finnairin helmikuun 2021 matkustajaliikenneluvuissa. Rahtikysynnässä on Finnairin mukaan edelleen vahva vire, kun matkustajamäärät ovat pudonneet edellisvuodesta yli 90 prosenttia.

Finnair kuljetti helmikuussa 87 300 matkustajaa eli 91,6 % vähemmän kuin vuoden 2020 helmikuussa, jolloin tosin muun muassa matkustajamäärää nosti karkauspäivä.

Helmikuun 2021 matkustajamäärä oli kuitenkin kaksi prosenttia enemmän kuin tammikuussa 2021. Vertailukelpoinen matkustajamäärän kasvu verrattuna tammikuuhun 2021 oli puolestaan 12,9 prosenttia. Tässä laskentamallissa Finnair huomioi eron tammi- ja helmikuun päivien määrissä.

Koronaviruksen vaikutukset, mukaan lukien useiden valtioiden asettamat poikkeuksellisen tiukat matkustusrajoitukset, heikensivät edelleen kaikkia matkustajaliitännäisiä liikennelukuja, mikä näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan luvuissa, koska sinne ei lennetty reittiliikennettä helmikuussa.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna laski helmikuussa 89,1 % vertailukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 77 lentoa. Luvussa on mukana myös pelkkää rahtia kuljettaneet lennot. Lentojen lukumääär oli vain 21,4 prosenttia verrattuna vuoden 2020 helmikuuhun.

Erot kapasiteettilukujen välillä selittyvät keskimäärin lyhyemmillä operoiduilla lennoilla sekä pienemmillä operoiduilla lentokoneilla verrattuna vuoden 2020 helmikuuhun. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) laski 96,2 %. Matkustajakäyttöaste laski 49,5 prosenttiyksikköä 26,6 %:iin.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) laski 86,9 % vertailukaudesta. Pohjois-Amerikan kapasiteetti laski 100,0 %. Euroopan-liikenteen tarjonta laski 91,4 % ja kotimaanliikenteen kapasiteetti laski 75,7 %.

Myydyt henkilökilometrit laskivat 98,2 % Aasian-liikenteessä, 100,0 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 95,3 % Euroopan-liikenteessä ja 77,8 % kotimaanliikenteessä.

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 10,7 %, mutta sitä tukivat vahvat rahtioperaatiot ja korkea rahdin käyttöaste. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 39,9 % ja kotimaanliikenteen 59,3 %. Pohjois-Amerikan matkustajakäyttöastetta ei muodostunut, koska sinne ei lennetty matkustajalentoja helmikuussa.

Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä 98,2 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä 100,0 %, Euroopan-liikenteessä 93,6 % ja kotimaanliikenteessä 81,0 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat helmikuussa 83,8 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit laskivat 73,4 %. Molempien lukujen lasku johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen.

Airbus_tails_HELTarjotut rahtitonnikilometrit laskivat kuitenkin 55,1 % ja myydyt rahtitonnikilometrit vain 28,6 %, sillä ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin pääasiassa Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä.

Pelkkää rahtia kuljettaneiden lentojen tonnit nousivat 32,8 % ja kokonaisrahti- ja postitonnit 17,5 % tammikuusta 2021, vaikka helmikuu on lyhyempi kuukausi, koska rahdin kysyntä pysyi edelleen vahvana erityisesti Aasian osalta. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste oli sen vuoksi selvästi vuoden 2020 vertailukautta korkeampi.

Finnairin lennoista 83,4 % (86,1 %) saapui helmikuussa aikataulussa.


Finnairin lentoliikenteen suoritteet helmikuu 2021

  helmikuu muutos % vuoden 2021 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 87,3 -91,6 172,9 -92,0
Tarjotut henkilökilometrit milj, 373,0 -89,1 777,3 -89,5
Myydyt henkilökilometrit milj, 99,3 -96,2 202,1 -96,5
Matkustajakäyttöaste % 26,6 -49,5p 26,0 -51,1p
Rahti ja posti tn 6 159,7 -38,9 11 402,4 -49,9
Tarjotut tonnikilometrit 131,4 -73,5 249,6 -77,0
Myydyt tonnikilometrit 54,3 -81,7 100,9 -84,6
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 3,0 -98,2 6,1 -98,4
Tarjotut henkilökilometrit milj, 205,6 -86,9 436,4 -87,9
Myydyt henkilökilometrit milj, 22,1 -98,2 45,4 -98,5
Matkustajakäyttöaste % 10,7 -68,2p 10,4 -71,1p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 38,7 -93,6 80,3 -93,5
Tarjotut henkilökilometrit milj, 114,2 -91,4 233,9 -91,4
Myydyt henkilökilometrit milj, 45,6 -95,3 97,0 -95,1
Matkustajakäyttöaste % 39,9 -33,6p 41,4 -31,3p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 0,0 -100,0 0,0 -100,0
Tarjotut henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 0,0 -100,0
Myydyt henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 0,0 -100,0
Matkustajakäyttöaste % N/A N/A N/A N/A
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 45,6 -81,0 86,4 -81,6
Tarjotut henkilökilometrit milj, 53,2 -75,7 107,0 -75,2
Myydyt henkilökilometrit milj, 31,5 -77,8 59,7 -78,5
Matkustajakäyttöaste % 59,3 -5,6p 55,8 -8,5p
         
Rahtiliikenne        
- Euroopan rahtiliikenne tn 160,5 -92,9 396,5 -92,2
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 0,0 -100,0 0,0 -100,0
- Aasian rahtiliikenne tn 2 196,1 -67,8 4 334,9 -72,3
- Kotimaan rahtiliikenne tn 29,3 -22,6 56,2 -28,3
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 2 386,0 -76,3 4 787,6 -79,0
Rahtilento tn** 3 773,7 100,0 6 614,8 100,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 6 159,7 -38,9 11 402,4 -49,9
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 54,9 -55,1 101,5 -62,8
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 45,6 -28,6 83,1 -41,6
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 19,8 -83,8 41,6 -84,8
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 17,0 -73,4 33,6 -76,4
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 83,0 30,8p 81,8 29,7p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % N/A N/A N/A N/A
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 89,4 33,5p 84,0 28,7p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 85,9 33,7p 80,9 28,8p
             

 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

 

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä