Finnairin matkustajamäärät lokakuussa 92% alle normaalitason - laskua syyskuustakin yli 12 %

Norra_ATR_2Finnair kuljetti lokakuussa 100 800 matkustajaa eli 92,0 % vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla jaksolla ja 12,8 % vähemmän kuin syyskuussa 2020. Koronaviruspandemian vaikutukset, mukaan lukien Suomen asettamat poikkeuksellisen tiukat matkustusrajoitukset, heikensivät edelleen kaikkia matkustajaliitännäisiä liikennelukuja.

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna laski lokakuussa 88,5 % vertailukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 76 lentoa. Luvussa on mukana myös pelkkää rahtia kuljettaneet lennot. Määrä on vain 21,1 % verrattuna vuoden 2019 lokakuun lentojen määrään.

Erot kapasiteettilukujen välillä selittyvät keskimäärin lyhyemmillä operoiduilla lennoilla sekä pienemmillä operoiduilla lentokoneilla verrattuna vuoden 2019 lokakuuhun. Pääosan Finnairin lennoista operoi osaomistusyhtiö  Norra ATR 72-500 ja Embraer 190 -koneilla.

Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) laski 95,6 %. Matkustajakäyttöaste laski 50,7 prosenttiyksikköä 31,6 %:iin.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) laski 86,6 % vertailukaudesta. Pohjois-Amerikan kapasiteetti laski 100,0 % , kun sinne ei lennetty lainkaan matkustajalentoja. Euroopan-liikenteen tarjonta laski 90,2 % ja kotimaanliikenteen kapasiteetti laski 66,3 %.

Myydyt henkilökilometrit laskivat 96,9 % Aasian-liikenteessä, 100,0 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 94,7 % Euroopan-liikenteessä ja 71,4 % kotimaanliikenteessä.

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 19,2 %, mutta sitä tukivat rahtioperaatiot ja hyvin korkea rahdin käyttöaste. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 45,0 % ja kotimaanliikenteen 59,6 %. Pohjois-Amerikan matkustajakäyttöastetta ei muodostunut, koska sinne ei lennetty matkustajalentoja lokakuussa.

Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä 96,9 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä 100,0 %, Euroopan-liikenteessä 93,5 % ja kotimaanliikenteessä 78,2 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat lokakuussa 87,4 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit laskivat 81,9 %. Molempien lukujen lasku johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen.

Tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat kuitenkin 76,7 % ja myydyt rahtitonnikilometrit 65,3 %, sillä ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä. Kokonaisrahti- ja postitonnit nousivat 26,1 % syyskuusta 2020, koska reittiliikenteen rahdin kysyntä pysyi vahvana. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste oli sen vuoksi edelleen selvästi vuoden 2019 vertailukautta korkeampi.

Finnairin lennoista 94,7 % (82,4 %) saapui lokakuussa aikataulussa.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet lokakuu 2020

  lokakuu muutos % vuoden 2020 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 100,8 -92,0 3 308,1 -73,3
Tarjotut henkilökilometrit milj, 464,9 -88,5 12 146,9 -69,4
Myydyt henkilökilometrit milj, 147,1 -95,6 7 930,9 -75,8
Matkustajakäyttöaste % 31,6 -50,7p 65,3 -17,2p
Rahti ja posti tn 5 037,4 -70,0 57 163,8 -60,5
Tarjotut tonnikilometrit 117,3 -80,3 2 146,9 -63,0
Myydyt tonnikilometrit 49,5 -87,7 1 088,4 -71,7
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 6,8 -96,9 494,8 -77,2
Tarjotut henkilökilometrit milj, 264,7 -86,6 5 725,1 -70,7
Myydyt henkilökilometrit milj, 50,7 -96,9 3 788,6 -76,9
Matkustajakäyttöaste % 19,2 -63,6p 66,2 -17,7p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 53,4 -93,5 1 947,4 -75,5
Tarjotut henkilökilometrit milj, 156,7 -90,2 4 808,9 -68,3
Myydyt henkilökilometrit milj, 70,5 -94,7 3 028,1 -75,5
Matkustajakäyttöaste % 45,0 -37,6p 63,0 -18,6p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 0,0 -100,0 82,3 -78,9
Tarjotut henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 848,9 -75,0
Myydyt henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 647,1 -78,1
Matkustajakäyttöaste % N/A N/A 76,2 -10,5p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 40,6 -78,2 783,6 -59,1
Tarjotut henkilökilometrit milj, 43,5 -66,3 764,0 -50,1
Myydyt henkilökilometrit milj, 25,9 -71,4 467,1 -53,4
Matkustajakäyttöaste % 59,6 -10,4p 61,1 -4,2p
         
Rahtiliikenne        
- Euroopan rahtiliikenne tn 284,2 -92,1 8 543,4 -70,2
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 0,0 -100,0 2 542,2 -77,8
- Aasian rahtiliikenne tn 2 436,2 -79,3 29 331,8 -71,8
- Kotimaan rahtiliikenne tn 28,5 -41,0 278,9 -43,5
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 2 748,9 -83,6 40 696,3 -71,9
Rahtilento tn** 2 288,5 100,0 16 467,5 100,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 5 037,4 -70,0 57 163,8 -60,5
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 37,9 -76,7 596,8 -62,1
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 36,4 -65,3 379,5 -58,5
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 20,6 -87,4 448,8 -71,5
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 19,0 -81,9 258,8 -71,7
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 96,0 31,6p 63,6 5,4p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % N/A N/A 66,3 10,0p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 96,1 26,1p 62,6 -0,4p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 92,3 27,9p 57,7 -0,5p
             

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä