Finnairin matkustajamäärä kasvoi marraskuussa

Finnair_tailsFinnairin liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna marraskuussa 10,5 prosenttia, kun kokonaiskapasiteetti kasvoi 3,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste nousi marraskuussa 4,5 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 73,0 prosenttia.

Reittiliikenne kasvoi selvästi kaikilla liikennealueilla myydyillä henkilökilometreillä mitattuna.  Kasvu oli vahvinta Aasian ja Euroopan liikenteessä. Aasian liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 15,6 prosenttia ja liikenne Euroopassa 12,3 prosenttia edellisvuodesta.

“Liikenteen hyvä kehitys jatkui myös marraskuussa”, sanoo Finnairin talousjohtaja Erno Hildén. ”Liikenne kasvoi selvästi kapasiteettia enemmän, ja käyttöasteet paranivat edelleen edellisvuodesta.“

Lomaliikenne laski myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 7,1 prosenttia marraskuussa, kun kapasiteetti laski 18,7 prosenttia vertailukaudesta. Matkustajakäyttöaste nousi 11,5 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 92,5 %.

Rahtiliikenne myydyillä tonnikilometreillä mitattuna laski 4,0 prosenttia vertailukaudesta, kun rahdin kokonaiskapasiteetti laski 12,8 prosenttia. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste nousi 6,4 prosenttiyksikköä ja oli 70,3 prosenttia.

Finnairin lentojen saapumistäsmällisyys oli marraskuussa hyvä, vaikka se laski viime vuoden vertailukaudesta. Reittilennoista 87,4 prosenttia (91,8 prosenttia marraskuussa 2011) ja koko liikenteestä 86,7 prosenttia (91,3) saapui aikataulussa.                           

Finnairin lentoliikenteen suoritteet marraskuu 2012

  marraskuu 2012 muutos % tammi – marraskuu 2012 muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 663,1 10,1 8 107,5 9,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 457,0 3,6 27 903,3 3,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 793,2 10,5 21 663,7 9,5
Matkustajakäyttöaste % 73,0 4,5 p 77,6 4,2 p
Rahti ja posti tn 12 030,6 -6,0 136 930,9 2,2
Tarjotut tonnikilometrit 371,1 -2,5 4 278,1 2,1
Myydyt tonnikilometrit 235,8 5,4 2 789,4 7,4
Kokonaiskäyttöaste % 63,6 4,8 p 65,2 3,2 p
         
Reittiliikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 612,2 10,7 7 363,5 9,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 213,3 6,9 24 730,6 3,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 567,8 13,5 18 844,8 10,2
Matkustajakäyttöaste % 70,8 4,2 p 76,2 4,6 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 339,1 12,8 4 271,1 12,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 721,1 10,1 8 111,2 1,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 463,4 12,3 6 018,9 13,0
Matkustajakäyttöaste % 64,3 1,2 p 74,2 7,4 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 13,1 9,0 182,0 1,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 105,8 -3,5 1 419,6 -3,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 86,3 9,0 1 201,6 1,3
Matkustajakäyttöaste % 81,6 9,4 p 84,6 3,8 p
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 127,8 14,9 1 451,3 9,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 278,7 7,6 14 032,8 7,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 954,7 15,6 10 885,3 10,1
Matkustajakäyttöaste % 74,7 5,1 p 77,6 2,2 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 132,3 2,2 1 459,0 3,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 107,6 -9,0 1 167,0 -10,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 63,4 1,2 739,1 6,4
Matkustajakäyttöaste % 58,9 5,9 p 63,3 10,2 p
         
Lomaliikenne        
Matkustajat 1000 50,9 3,8 744,0 10,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 243,7 -18,7 3 172,7 3,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 225,4 -7,1 2 818,8 5,1
Matkustajakäyttöaste % 92,5 11,5 p 88,8 1,6 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 831,1 12,5 105 666,1 2,4
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 908,5 10,2 19 041,8 -6,2
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 617,7 -9,3 6 981,4 -7,6
- Asian rahtiliikenne tn 7 125,2 16,5 77 717,6 6,1
- Kotimaan rahtiliikenne tn 179,6 -15,2 1 925,3 -8,0
Rahti lomaliikenteessä tn 14,7 7,6 145,4 -38,1
Rahtilento tn 2 184,8 -46,0 31 119,4 1,9
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 030,6 -6,0 136 930,9 2,2
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 106,9 -12,8 1 258,7 -0,4
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 75,2 -4,0 848,6 2,9
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 70,3 6,4 p 67,4 2,2 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 74,5 -4,9 p 74,4 -3,3 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 79,2 5,9 p 78,6 0,7 p