Finnairin osavuosikatsaus: liikevaihto kasvoi, tappio pieneni

Finnair_tailsFinnairin vuoden 2012 alkupuolen tulos julkistettiin perjantaina. Liikevaihto kasvoi huhti–kesäkuussa kapasiteetin lisäyksen ja matkustajaliikenteen kysynnän kasvun ansiosta 10,2 prosenttia vuoden 2011 vertailujaksosta ja oli 594,4 miljoonaa euroa (539,4). Tulos ennen veroja oli ‑25,5 miljoonaa euroa (-30,2)

 Rakennemuutos- ja kustannussäästöohjelman eteneminen näkyi katsauskaudella kapasiteetin kasvua hitaampana kustannusten nousuna. Toiminnalliset kulut ilman polttoainekuluja nousivat toisella vuosineljänneksellä 0,6 prosenttia vertailukaudesta, kun kapasiteetti kasvoi samanaikaisesti 2,7 prosenttia. Polttoainekulut suojaukset ja päästökaupasta aiheutuvat kulut mukaan lukien nousivat vertailukaudesta 19,9 prosenttia 157,9 miljoonaan euroon (131,7). Henkilöstökulut olivat 113,9 miljoonaa euroa (110,4).

Euromääräiset toiminnalliset kulut yhteensä nousivat vertailukaudesta 5,2 prosenttia 586,1 miljoonaan euroon (557,2). Yhtiön toiminnallinen liiketulos eli liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, käyttöomaisuuden myyntivoittoja, johdannaisten käyvän arvon ja valuuttamääräisten lentokaluston huoltovarausten arvon muutosta parani polttoainekulujen selvästä noususta huolimatta ja oli 14,7 miljoonaa euroa (-13,8). Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa euroon ei vaikuttanut toiminnalliseen tulokseen merkittävästi polttoaineostojen suojausten ansiosta.

 Finnairin tuloslaskelmaan sisältyy katsauskauden aikana tapahtunut mutta myöhemmin erääntyvien johdannaisten käyvän arvon ja valuuttamääräisten lentokaluston huoltovarausten arvon muutos. Kyseessä on IFRS ‑tilinpäätöskäytännön mukainen realisoimaton arvostustulos, jolla ei ole rahavirtavaikutusta ja jota ei lasketa mukaan toiminnalliseen liiketulokseen.

Johdannaisten käyvän arvon ja lentokaluston huoltovarausten valuuttamääräisen arvon muutos heikensivät toisen vuosineljänneksen liiketulosta 20,9 miljoonaa euroa (‑11,3). Liiketulosta heikensivät myös rakennemuutokseen liittyvät kertaluonteiset 11,9 miljoonan euron (0,0) kulut, minkä seurauksena liiketulos oli 18,1 miljoonaa euroa tappiollinen (-25,2). Huhti–kesäkuun tulos ennen veroja oli ‑25,5 miljoonaa euroa (-30,2) ja tulos verojen jälkeen ‑19,8 miljoonaa euroa (-23,0).

 Vuoden toisella neljänneksellä yksikkötuotto tarjotulta henkilökilometriltä (RASK) nousi 9,7 prosenttia vertailukaudesta 6,60 eurosenttiin (6,02). Yksikkökustannukset tarjotulta henkilökilometriltä (CASK) nousivat lähinnä polttoaineen hinnan nousun seurauksena 4,5 prosenttia 6,66 eurosenttiin (6,38).

Yksikkökustannukset ilman polttoainetta nousivat 0,2 prosenttia 4,64 eurosenttiin (4,63), ja tältä osin kustannusten kasvu johtui pääasiassa vertailukauden poikkeuksellisen matalista liikennöimismaksuista.

 "Olen ilahtunut Finnairin liikevaihdon yli kymmenen prosentin kasvusta vuoden toisella neljänneksellä vuoden 2011 vertailukauteen nähden. Liikevaihtomme kipusi lähes 600 miljoonaan euroon kapasiteetin kasvun, matkustajaliikenteen kasvaneen kysynnän ja positiivisesti kehittyneiden koneiden käyttöasteiden ansiosta", toimitusjohtaja Mika Vehviläinen kommentoi.

"Toiminnallinen liiketuloksemme nousi toisella vuosineljänneksellä 14,7 miljoonaan euroon, mihin olemme vaikeassa kilpailutilanteessa tyytyväisiä - etenkin, kun otetaan huomioon polttoaineen toisella vuosineljännekselläkin korkeana pysynyt hinta. Huolimatta öljyn maailmanmarkkinahinnan väliaikaisesta laskusta olivat polttoainekulumme katsauskaudella 19,9 prosenttia vertailukautta korkeammat"

"Tulos heijastaa paitsi kysynnän kasvua myös rakennemuutos- ja kustannussäästöohjelmamme onnistunutta etenemistä: olemme ottaneet selviä askeleita eteenpäin, vaikka pääosa kustannussäästöistä onkin vielä toteutusvaiheessa. Jatkamme kilpailukykymme kehittämistä määrätietoisesti ja asettamiemme tavoitteiden mukaisesti kartoittamalla uusia säästötoimia ja etsimällä mahdollisuuksia liikevaihtomme lisäkasvuun. Työ tulevaisuutemme turvaamiseksi jatkuu", Vehviläinen muistutti.

  "Menestyäksemme meidän on aivan välttämätöntä tehostaa toimintaamme tuntuvasti. Tänä vuonna usea eurooppalainen lentoyhtiö on ajautunut konkurssiin, mikä on selvä osoitus alamme tämän hetken haasteista. Me aiomme kuitenkin selvitä haasteista voittajina, ja Finnair etenee muutoksissaan sen mukaisesti."

  "Saimme kesäkuussa päätökseen Finnairin oman moottori- ja laitehuoltotoiminnan lopettamiseen liittyneet yhteistoimintaneuvottelut, ja solmimme katsauskauden jälkeen heinäkuussa monivuotisen palveluiden ostosopimuksen sveitsiläisen SR Technicsin kanssa. Sopimus astuu voimaan asteittain kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä."

"Catering-liiketoimintamme myynti saksalaiselle LSG Sky Chefs Groupille kariutui toukokuussa, mutta jatkoimme kuitenkin neuvotteluja LSG:n kanssa ja julkistimme elokuun alussa kumppanuussopimuksen, jonka perusteella määräysvalta Finnair Catering Oy:ssä siirtyy LSG:lle. SR Technicsin ja LSG:n kanssa solmittujen sopimusten myötä olemme edenneet merkittävästi rakennemuutoksessamme ja ottaneet askeleen kohti lentoliiketoimintaan keskittynyttä yhtiötä. Näiden järjestelyjen säästövaikutukset näkyvät vaiheittain tuloksessamme kuluvan vuoden kolmannesta neljänneksestä alkaen."

"Kevään ja kesän aikana olemme etsineet keinoja parantaa Euroopan liikenteemme kannattavuutta muun muassa kumppanuusratkaisujen avulla. Ilmoitimme toukokuussa suunnitelmistamme siirtää kahdentoista Embraer 190 -koneen liikenne Flyben operoitavaksi. Tämä edustaa noin kolmannesta Euroopan liikenteestämme. Suunniteltu liikkeenluovutus on tarkoitus toteuttaa lokakuussa, ja se tuo meille selviä säästöjä lähivuosina. Samassa yhteydessä teimme Finnairin lentäjien kanssa sopimuksen, joka myös tehostaa toimintaamme."

  "Flybe-kumppanuuden lisäksi olemme kartoittaneet yhteistyömahdollisuuksia Euroopan Airbus-liikenteemme ongelmien ratkaisemiseksi. Tämä kartoitustyö jatkuu ja tavoitteemme on löytää ratkaisut, jotka olisivat yhtiön kokonaisedun mukaisia ja edistäisivät toimintaamme verkostoyhtiönä."

  "Kuluneella vuosineljänneksellä avasimme uuden reitin Chongqingiin, ja sen ensimmäiset kuukaudet ovat sujuneet suunnitelmiemme mukaisesti. Olemme myös tuoneet markkinoille uusia lisämaksullisia palveluita. Vaikka näistä palveluista saatava tulovirta on vielä pieni, on niiden liikkeellelähtö kuitenkin ollut lupaava."

  "Uskon, että positiivinen kehityksemme jatkuu vuoden toisella puoliskolla, mikäli liikenne kehittyy arvioidemme mukaisesti ja kustannussäästöohjelmamme etenee tavoitteiden mukaisesti.  Vaikka maailmantalouden, ja erityisesti Euroopan, kehitykseen liittyykin paljon epävarmuutta, odotamme syklisesti ensimmäistä puoliskoa vahvemman toisen vuosipuoliskon toiminnallisen tuloksen olevan kannattavuudeltaan ensimmäistä vuosipuoliskoa parempi", toimitusjohtaja Vehviläinen uskoo.