Finnairin tammikuuta sävyttivät lentojen perumiset sekä heikohko täsmällisyys

Finnair_Rovaniemi_1Finnairin Aasian liikenne supistui tammikuussa lentojen peruuntumisen ja yhden kohteen lentojen keskeyttämisen seurauksena. Talvinen toimintaympäristö piti täsmällisyyden edellisvuoden tapaan heikohkona. Edellisistä huolimatta yhtiön matkustajamäärä kasvoi 7,0 prosenttia vertailukaudesta ja matkustajakäyttöaste nousi.

 Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi tammikuussa 0,1 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä (RPK) mitattuna kasvoi 3,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kokonaisuutena matkustajakäyttöaste nousi 2,6 prosenttiyksikköä vuotta aiemmasta ja oli 80,5 prosenttia.

Suurimman liikennealueen Aasian kapasiteetti supistui tammikuussa 3,7 prosenttia, mutta liikenne kasvoi 3,3 prosenttia matkustajakäyttöasteen paranemisen myötä.

Finnair keskeytti Chongqingin lennot 11.1.–2.5.2017 väliseksi ajaksi lentäjien A350 XWB -koulutusten takia. Lisäksi kuukauden aikana Aasian-liikenteessä jouduttiin perumaan poikkeuksellisen paljon lentoja.

Amerikan-liikenteen kapasiteetti kasvoi vuodentakaisesta 2,7 prosenttia ja myydyillä henkilökilometreillä mitattu liikenne supistui 0,9 prosenttia. Reittikohdevalikoima oli sama kuin vertailukaudella. Amerikan liikenteestä operoitiin tammikuussa ajan Hiflylta vuokratulla tilapäisellä kalustolla ja -miehistöllä.

Euroopan-liikenteen osalta kapasiteetti kasvoi 2,1 prosenttia ja liikenne kasvoi 2,7 prosenttia edellisvuodesta. Kotimaan liikenteen kapasiteetti kasvoi peräti 21,3 prosenttia ja liikenne kasvoi 18,7 prosenttia, kun lentäminen erityisesti Pohjois-Suomeen lisääntyi.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna supistui tammikuussa 4,4 prosenttia, ja myydyt rahtitonnikilometrit supistuivat 10,9 prosenttia. Alkukuussa perutut kaukolennot vaikuttivat haitallisesti rahdin myyntiin, sillä perutut lennot olisivat suuntautuneet rahdin päämarkkinoille. Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi myös viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä.

Tammikuussa Finnairin lennoista 75,8 prosenttia (74,2) saapui aikataulussa.

Helmikuun 2017 liikennetilasto julkaistaan tiistaina 7.3.2017.


Finnairin lentoliikenteen suoritteet tammikuu 2017

  tammikuu 2017 muutos % vuoden 2017 alusta muutos %
         
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 835,2 7,0 835,2 7,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 733,8 0,1 2 733,8 0,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 200,4 3,4 2 200,4 3,4
Matkustajakäyttöaste % 80,5 2,6 p 80,5 2,6 p
Rahti ja posti tn 9 736,1 -9,4 9 736,1 -9,4
Tarjotut tonnikilometrit 408,1 2,0 408,1 2,0
Myydyt tonnikilometrit 255,0 -0,1 255,0 -0,1
Kokonaiskäyttöaste % 62,5 -1,3 p 62,5 -1,3 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 458,8 5,6 458,8 5,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 005,7 2,1 1 005,7 2,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 722,9 2,7 722,9 2,7
Matkustajakäyttöaste % 71,9 0,5 p 71,9 0,5 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 22,3 -1,1 22,3 -1,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 214,1 2,7 214,1 2,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 167,1 -0,9 167,1 -0,9
Matkustajakäyttöaste % 78,0 -2,8 p 78,0 -2,8 p
         

 
Aasian reittiliikenne
       
Matkustajat 1000 159,3 3,6 159,3 3,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 353,2 -3,7 1 353,2 -3,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 202,0 3,3 1 202,0 3,3
Matkustajakäyttöaste % 88,8 6,0 p 88,8 6,0 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 194,8 14,9 194,8 14,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 160,9 21,3 160,9 21,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 108,4 18,7 108,4 18,7
Matkustajakäyttöaste % 67,4 -1,5 p 67,4 -1,5 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 8 419,7 -10,4 8 419,7 -10,4
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 712,3 -2,9 1 712,3 -2,9
- Pohjois-Amerikan   rahtiliikenne tn 602,9 -16,9 602,9 -16,9
- Asian rahtiliikenne tn 5 964,3 -11,7 5 964,3 -11,7
- Kotimaan rahtiliikenne tn 140,3 -8,2 140,3 -8,2
Rahtilento tn** 1 316,4 -1,9 1 316,4 -1,9
Kokonaisrahti- ja posti tn 9 736,1 -9,4 9 736,1 -9,4
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 116,2 -3,6 116,2 -3,6
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 58,2 -10,3 58,2 -10,3
Tarjotut   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 107,9 -4,4 107,9 -4,4
Myydyt   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 51,5 -10,9 51,5 -10,9
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 50,0 -3,7 p 50,0 -3,7 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 37,3 -3,7 p 37,3 -3,7 p
- Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 51,2 -3,6 p 51,2 -3,6 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* %  47,8 -3,5 p 47,8 -3,5 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä