Finnairin tavoitteena jo noin 200 miljoonan euron pysyvä kustannustason alenema vuoden 2022 alusta

IMG_0597Finnair tehostaa kustannuskuria ja aiemmin julkistetusta poiketen Finnair tavoittelee noin 200 miljoonan euron pysyvää kustannustason alenemaa vuoden 2022 alusta vuoden 2019 operatiivisilla volyymeillä mitattuna. Myös organisaation ja toiminnan tehostamiset jatkuvat.

Finnair kertoi toukkuussa 2020 tavoittelevansa lähes 80 miljoonan euron vuositason pysyviä kustannussäästöjä vuoden 2022 alusta alkaen verrattuna vuoteen 2019.

Ensimmäisen päivityksen Finnair antoi suunnitelmaansa jo elokuussa 2020, kun tavoite nostettiin noin 100 miljoonaan euroon ja kolmannen kerran lokakuussa 2020, jolloin tavoite nostettiin noin 140 miljoonaan euroon. Huhtikuussa 2021 neljännen päivityksen yhteydessä tavoite nousi jo noin 170 miljoonaan euroon.

Finnair on edistynyt hyvin kustannussäästöohjelmansa toteuttamisessa ja se tulee saavuttamaan aiemman tavoitteensa etuajassa.

Samalla yhtiö on tunnistanut uusia säästömahdollisuuksia, joiden takia se tavoittelee noin 200 miljoonan euron pysyvää kustannustason alenemaa vuoden 2022 alusta perustuen vuoden 2019 operatiivisiin volyymeihin, mistä noin 125 miljoonaa euroa on volyymisidonnaisia ja noin 75 miljoonaa euroa kiinteitä kustannuksia.

Pysyviin kustannussäästöihin tähtäävä ohjelma päättyy vuoden 2021 aikana, joten Finnair ei enää raportoi sen etenemisestä, mutta yhtiö kuitenkin jatkaa edelleen uusien pysyvien säästöjen kartoittamista kaikista kulueristä.

Aiemmin ilmoitetun mukaisesta tällaisia kulueriä ovat muun muassa kiinteistökulut, lentokoneiden vuokrauskulut, palkitsemisrakenteet, myynti- ja jakelukulut, IT-kustannukset sekä hallintokulut.

Finnair jatkaa myös organisaation sekä toimintojen tehostamista, eri asiakasprosessien digitalisointia ja automatisointia sekä neuvottelee uudelleen sopimuksia toimittajiensa ja kumppaniensa kanssa.

Väliaikaisiin kustannussäästöihin johtavia, kustannussäästöohjelmaan kuulumattomia toistaisia sekä määräaikaisia lomautuksia jatketaan edelleen.