Hallitukselle kirjallinen kysymys Malmin lentokentän säilyttämisestä

Cessnat_MalmillaKansanedustaja Mika Raatikainen (ps) teki 19. helmikuuta 2015 kirjallisen kysymyksen hallitukselle Helsinki-Malmin lentokentän säilyttämisestä. Raatikaisen mukaan päätös on tehty liian nopeasti, eikä kaikkia seikkoja ole otettu huomioon.

Hallituksella ei kysymyksen mukaan ole mahdollisesti  ollut käytössään riittävästi oleellista tietoa lentokentän säilyttämisen puoltamiseksi. Perusteluina hallitukselle esitetyssä kysymyksessä ovat Helsinki-Vantaan lentomelualueen kasvaminen ja Rajavartiolaitoksen toiminnan siirron todelliset kustannukset Malmilta Helsinki-Vantaalle.

Raatikainen kummastelee myös EU:n suositusten vastaista päätöstä. Euroopan parlamentin 3. helmikuuta 2009 antamassa päätöslauselmassa otetaan kantaa yleisilmailun ja liikelentotoiminnan kestävästä tulevaisuudesta (2008/213(INI).

Malmi_terminaali_1Kevyt liikeilmailu on alan voimakkaimmin kasvava sektori, ja lentoliikenteen ennustetaan kasvavan EU:ssa 2-3-kertaiseksi nykyisestä vuoteen 2050 mennessä. 150 km:n säteellä Helsingistä ei ole muuta vapaalla aikataululla palvelevaa kevyen lentoliikenteen kansainvälistä kenttää kuin Helsinki-Malmin lentoasema.

Kaikista Suomessa tapahtuvista yleisilmalaskeutumisista 44 % tapahtuu Malmilta. Kyseessä on myös Suomen toiseksi vilkkaimman lentokenttä sekä maan suurin koulutuskenttä. Jos Malmin lentokenttä suljettaisiin, ei siellä oleville lentokoneille olisi sijoituspaikkoja. On myös muistettava, että kaikista Suomessa olevista ilmalupakirjoista 35% on pääkaupunkiseudulla.

Lentoturvallisuusnäkökulmasta katsottuna Malmin lentoturvallisuus on ylivertainen juuri sen aktiivisen ja monipuolisen ilmailuklusterin (koulut, kerhot, huollot ja muu ilmailutoiminta) ja niiden yhteistyön vuoksi.

Malmin-lentoasema-ilmastaRakentamisen kannalta Raatikainen näkee ongelmalliseksi Malmin maaperän sekä ympäristön häiriitymisen. Paalutus ja savimaan poisto nostaisivat kustannuksia liiaksi ja mahdollinen saastuneen maaperän puhdistuskin jäisi veronmaksajien kontolle.

Kansanedustaja Raatikainen kysyykin hallitukselta aikooko se ottaa kaikki perusteluissa luetellut seikat uudelleen harkintaan ja näin ollen perua Helsinki-Malmin lentokentän lakkauttamisen?

Eduskunta KK 1155/2014 vp - Mika Raatikainen /ps