Harrasteilmailun riskit kartoitetaan

Malmi_traffic_2Liikenne- ja kuntaministeri Henna Virkkunen on pyytänyt Liikenteen turvallisuusvirasto Trafia tekemään laaja-alaisen kartoituksen harrasteilmailun riskeistä. Viimeisten lähes kymmenen vuoden aikana lento-onnettomuuksissa on Suomessa menehtynyt 55 ihmistä. Onnettomuuksien määrä on kääntynyt nousuun.

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin tilastojen Suomessa on vuoden 2005-2014 välillä tapahtunut 117 lento-onnettomuutta, joissa on menehtynyt 55 henkeä. Tilastoista käy ilmi, että onnettomuuksien määrä lähti uudelleen kasvuun vuonna 2012.

Samaan aikaan lentotuntien kehitys on ollut laskusuunnassa. Vielä vuonna 2005 harrasteilmailun vuosittaiset lentotunnit olivat noin 38500 tuntia ja vuonna 2013 enää noin 32000 lentotuntia. Käyrä on ollut läpi näiden vuosien lähes kokonaan laskeva. Harrasteilmailuksi lasketaan purjelentäminen, moottoripurjelentäminen, autogyrolentäminen, ultrakevytlentäminen ja kuumailmapallolentäminen.

Yksityislentäjien lupakirjojen määrä on laskenut vuoden 2005 tasosta 12 prosentilla ja lupakirjoja on voimassa 1953. Harrasteilmailijoiden määrä on sen sijaan kasvanut samalla aikavälillä kahdella prosentilla ja lupakirjoja on 3652. Kaikkiaan Suomessa on myönnettyjä lentolupakirjoja liikenne- ja ansiolentolupakirjat mukaanlukin 7668.

 Malmi_traffic_1Riskikartoituksen perusteella on mahdollista käydä keskustelu hyväksyttävästä riskitasosta ja määrittää viranomaisten ja eri toimijoiden roolit ja vastuut. Kartoituksen jälkeen voidaan myös suunnitella lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteet harrasteilmailun turvallisuuden parantamiseksi.

Valmistelutyössä kuullaan laajasti ilmailun toimijoita, harrastajia ja viranomaisia ja vertaillaan eri maiden käytäntöjä.  Trafin on määrä toimittaa harrasteilmailun riskikartoitus liikenne- ja viestintäministeriölle 30. syyskuuta 2014 mennessä.

Lue myös: