Trafi: Harrasteilmailun turvallisuutta lähdetään kohentamaan peräti 41-kohtaisella ohjelmalla

Trafi_Risikko_2014_1(päivittynyt 13.50) Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi luovutti harrasteilmailun riskikartoituksen loppuraportin liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikolle. Raportti sisältää 41 suositusta harrasteilmailun turvallisuuden edistämiseksi. Osa toimenpiteistä on jo työn alla.

 Harrasteilmailun riskikartoituksen lähes 190-sivuisen loppuraportin liikenneministeri Paula Risikolle luovutti Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu. Tilaisuudessa puhuivat ilmailujohtajan ja liikenneministerin lisäksi myös harrasteilmailijoita edustavan Suomen Ilmailuliiton toiminnanjohtaja Timo Latikka.

Trafi_Henttu_2014_1”Vuonna 2012 viranomaiset ilmoittivat omaisille kuusi kertaa lentoturmasta menehtyneistä. Vuonna 2012 seitsemän ja vuonna 2014 jo kaksitoista kertaa”, avasi Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu.

"Harrasteilmailun tulevaisuus tulee nostaa uudelle tasolle".

"Turvallisuuskulttuuria ei voi ostaa. Yhteisön ja toimijan tulee kehittää se itse ja kasvaa siihen yhdessä jäsentensä kanssa. Sääntelyn lisääminen on viimeinen vaihtoehto".

"Turvallisuus ei ole takuutuote, eikä se valmistu koskaan", päätti Henttu.

compair2_otkesEdellinen liikenne- ja kuntaministeri Henna Virkkunen pyysi huhtikuussa 2014 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafia tekemään laaja-alaisen kartoituksen harrasteilmailun riskeistä.

Pyynnön taustalla ovat useat viimevuosien aikana tapahtuneet kuolemaan johtaneet harrasteilmailun lento-onnettomuudet.

Erityisesti asiaan vaikutti Jämijärvellä pääsiäisenä 2014 tapahtunut Comp Air 8 -hyppykoneen maahansyöksy, jossa menehtyi kahdeksan.


Kartoituksen havainnot

Kartoitus osoittaa, että harrasteilmailun keskeiset riskit liittyvät päätöksentekokyvyn puutteisiin, puutteelliseen lennonvalmisteluun, omien rajojen tuntemattomuuteen sekä omien kykyjen yliarviointiin. Riskejä otetaan lähtemällä lennolle huonoissa tai huononevissa sääolosuhteissa.

Trafi_Henttu_2014_2 Synkimmät onnettomuustilastot ovat ultrakevyillä koneilla. Riskit liittyvät erityisesti koneen hallinnan menettämiseen ja puutteisiin lentotaidossa kuten lähestyvän sakkauksen tunnistamisessa.

Viimeisten kymmenenen vuoden aikana harrasteilmailussa on tapahtunut yhteensä 90 onnettomuutta, joissa on kuollut 41 henkeä.

Ilmailujohtaja otti esille ilmailun turvallisuuden myös kansainvälisellä tasolla. Esille nousi erityisesti Englannin harrasteilmailun hyvä turvallisuustaso sekä se, että maassa regulaatio on vähäisintä.

Suomen harrasteilmailun onnettomuuksissa tulee 1,23 kuolonuhria 10 000 lentotuntia kohtaan, kun Englannissa vastaava luku on 0,28.

Trafi_yhteiso_2014Harrasteilmailun puutteena voi olla myös yhteisöllisyyden tuoma turva ja sen suojaverkot. Ammattilentäjällä nämä ovat kunnossa mutta harrasteilmailija saattaa olla aivan yksin.

Riskikartoituksen perusteella on mahdollista käydä keskustelu hyväksyttävästä riskitasosta ja määrittää viranomaisten ja eri toimijoiden roolit ja vastuut. Kartoituksen jälkeen voidaan myös suunnitella lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteet harrasteilmailun turvallisuuden parantamiseksi.

Tulevaisuuden suunnitelmissa on siis sidosryhmätapaamisia toimenpiteiden toteutuksesta ja tulevaisuuden toimintaedellytyksien varmistamisesta. Lisäksi mainittiin mahdollisuudesta siirtää osa viranomaistehtästä harrasteilmailijoiden vastuulle.

Risikko: Uusia työkaluja turvallisuuden parantamiseksi

Trafi_Risikko_2014_2Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikon mukaan harrasteilmailun turvallisuuden kehittäminen on yhteistyötä, johon Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi osallistuu aktiivisesti.

"Olen pyytänyt Trafia nimeämään päätoimisen vetäjän projektiin, jossa ilmailukerhoja tuetaan turvallisuustyökalujen suunnittelussa ja käyttöönotossa", Risikko toteaa.

Trafi_riskikartoitus_2014"Kartoitus osoittaa, että harrasteilmailun turvallisuusriskien realisoituminen riippuu hyvin paljon myös harrastajan omasta toiminnasta. Kyse on sellaisista riskeistä, joihin lääkkeet löytyvät oikeasta asenteesta ja turvallisuuskulttuurista. Myös koulutusohjelmia on tarkasteltava uudelleen, jotta harrastajilla on riittävät teoreettiset taidot vaaratilanteiden varalle".

"Ilmailuyhteisö on osallistunut erittäin aktiivisesti kartoituksen valmistelun yhteydessä toteutettuun kyselyyn ja työpajoihin. Siitä suuri kiitos. Tämä osoittaa, että huoli turvallisuudesta ja tarve parantaa sitä on yhteinen", päättää Risikko.


Suomen ilmailuliitto painottaa harrastemahdollisuuksien tärkeyttä

SIL_Timo_LatikkaSuomen ilmailuliiton toiminnanjohtaja Timo Latikka toi tilaisuuteen myös ilmailijoiden näkemykset.

"Jotta harrastaminen olisi jatkossa turvallista tarvitaan lentopaikkoja tarvitaan siellä missä on ihmisiä", sanoi Latikka viitaten Malmin lentoaseman toiminnan päättymiseen.

"Lähtökohtaisesti turvallisuusajattelussa ei tule lisätä regulaatiota vaan totuttuja toimintamenetelmiä on uudelleenarvioitava ja muutettava tuottamaan turvallisempaa ilmailua".

"Hyvät harrastemahdollisuudet ovat parasta turvallisuustyötä", jatkoi Latikka.

 Harrasteilmailun riskikartoitus (Trafin julkaisuja 15-2014 PDF-tiedosto)


päivitys 13.50: lisätty kuvia
päivitys 12.20: lisätty Timo Latikan kommentit


Lue myös: