Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi yleiskaavavalitukset Malmin lentoaseman osalta

Malmi_terminaali_1Helsingin hallinto-oikeus antoi 5. helmikuuta päätöksensä Helsingin yleiskaavasta jätetyistä valituksista. Hallinto-oikeus havaitsi yleiskaavassa vakavia puutteita, ja kaava on hylätty useiden alueiden osalta. Malmin lentoaseman osalta valitukset hylättiin. Lentoaseman puolustajat valmistautuvat suuntaamaan ylempiin oikeusasteisiin.

Helsingin yleiskaavaa koskevaan kaupunginvaltuuston päätökseen 26. lokakuuta 2016  kohdistui kaikkiaan 50 valitusta. Malmin lentokenttäaluetta koskettavan kaavaratkaisun kumoamista vaadittiin 16 eri valituksessa. Ne kaikki hylättiin erilaisin perustein. Päätöksessään hallinto-oikeus tulkitsi mm. lentokenttätoiminnan päättyneen, kun Finavia on lopettanut toiminnan lentoasemalla.

Malmi_viistokuva_yleis2015_1Malmin lentoaseman ystävät ry. valitti kaavasta hallinto-oikeuteen vaatien kumoamaan hyväksymispäätöksen lainvastaisena ainakin siltä osin kuin se koskee Malmin lentokentän aluetta ja kieltämään hyväksymispäätöksen täytäntöönpanon, kunnes valitus on lainvoimaisesti ratkaistu.

Malmin lentoaseman ystävät ry on pettynyt hallinto-oikeuden päätökseen. Yhdistyksen mukaan ilmiselvät ristiriidat nykyisen lainsäädännön ja muiden lainvoimaisten kaavojen kanssa on sivuutettu.

Timo_Hyvonen_Malmi_2016”Malmi on nyt yksi runsaasta 60 yksityisestä tai kunnallisesta lentokentästä, ja vuonna 2017 Helsinki-Malmi oli edelleen Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä Helsinki-Vantaan jälkeen. Finavia operoi Suomessa vain noin 20 lentokenttää", kummastelee ratkaisua Malmin lentoaseman ystävät ry:n Timo Hyvönen.

”Kaupungin selvitykset ja väitteet on hyväksytty sellaisenaan, vaikka valituksessa on osoitettu niiden merkittävät puutteet. Yhdistys tutkii nyt hallinto-oikeuden päätöstä ja todennäköisesti jatkaa prosessia ylempiin oikeusasteisiin.” toteaa Hyvönen.

Malmin lentoasema edelleen Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä ja virallinen kansainvälinen rajanylityspaikka. Vuonna 2017 sieltä tehtiin kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n laskentamallin mukaan 40 189 operaatiota. Niistä valtaosa oli lentäjäkoulutusta ja lentotyötä. Harrastelentoja toiminnasta on noin 20-30 prosenttia, joka on merkittävää Suomen lentäjäpohjan ylläpitämisessä . Ilmaliikenteen merkitys kasvaa kovaa vauhtia.

Lentokenttäalueelle on vireillä ELY-keskuksessa suojeluesitys rakennusperintölain nojalla ja eduskunnassa lakiehdotus Lex Malmi lentokentän säilyttämisestä ilmailukäytössä. Eduskunnan oikeusasiamies tutkii, millä perusteilla valtioneuvoston kehysriihipäätöstä on korvaavan ratkaisun osalta voitu muuttaa virkamiesportaassa.

Lue myös: