Helsinki teki toukokuussa 2021 maaperätutkimuksia Malmin lentopaikan alueella

Malmi_opaste_1Helsingin kaupunki teetti maaperätutkimuksia Malmin lentopaikan alueella  27. ja 28. toukokuuta 2021.  Näytteistä tutkitaan alueen maaperän kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia kuten happamia sulfaattimaita, kierrätyskasvualustoja ja maaperän pilaantuneisuutta.

Näytteenottopisteet sijaitsivat lentopaikkka-alueen pohjoisosassa ja näytteenotto tehtiin kaivinkoneella. Kaupunki kertoo huomioineensa näytteenoton toteutuksessa lintujen pesimäajan.

Malmin alueen maaperätutkimukset liittyvät alueen esirakentamisen suunnitteluun.

Tutkimusten tilaajana on Helsingin kaupunkiympäristön toimiala ja maastotyöt tekivät Stara ja Ramboll Finland Oy.