Helsinki-Vantaan meluhakemukseen useita lausuntoja - päätös tulossa vuoden 2013 alkupuolella

Helsinki_Airport_terminalLiikenteen turvallisuusvirasto Trafi on saanut Finavian hakemukseen Helsinki-Vantaan lentoaseman meluun liittyvistä toimintarajoituksista lausuntoja noin 30 eri taholta. Mielipiteitä on tullut sekä lentoyhtiöiltä että muilta lentokentän toimijoilta, viranomaisilta ja yksityisiltä kansalaisilta.

Trafi painottaa, että asian käsittelyn kannalta on myönteistä, että lausuntoja on tullut monilta eri tahoilta. Päätöksellä voi kuitenkin olla ympäristöön liittyvien melunäkökulmien lisäksi vaikutusta myös elinkeinoelämälle. Trafi hankkii tarvittavia lisäselvityksiä asiasta ennen lopullista päätöstä.

Trafi korostaa, että kyseessä on monisyinen asia, jonka käsittely on vielä kesken.

Finavian meluhakemus liittyy yhtiön ympäristölupahakemukseen, joka on valituskäsittelyn alla. Trafi kuitenkin korostaa, että tämä päätös meluun liittyvistä toimintarajoituksista tehdään ilmailulainsäädännön perusteella. Päätös ilmailulainsäädännön perusteella tehdään ensi vuoden alkupuolella